Globalne strategie zapobiegania przestępczości

2024-03-20

Doktor Justyna Włodarczyk-Madejska z Sekcji Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości IWS wzięła udział w międzynarodowej konferencji poświęconej zapobieganiu przestępczości i wiktymizacji. W trakcie konferencji oprócz reprezentacji naukowców z Polski swoje wystąpienia zaprezentowali  prelegenci m. in.  z Indii, Wietnamu, Malezji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Kanady i Nigerii.

 

Międzynarodowa konferencja „Global Crime Prevention, Justice & Criminal Victimization” zorganizowana została w dniach 16-17 marca przez International Institute of Justice and Police Sciences w Indiach oraz South Asia Society of Criminology and Victimology.

 

Głównym tematem konferencji było zapobieganie przestępczości i wiktymizacji. Wystąpienia m.in. przedstawicieli Indii, Wietnamu, Malezji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Kanady, Nigerii i Polski poruszały istotne zagadnienia wpisujące się w temat przewodni konferencji, jak np. cyberprzestępczość, cyberwiktymizacja, ofiary i grupy szczególnie podatne na pokrzywdzenie, międzynarodowa przestępczość zorganizowana, zaangażowanie społeczności lokalnej oraz policji w zapobieganiu przestępczości.

 

Dr Justyna Włodarczyk-Madejska wygłosiła referat pt. „Unlocking the Truth: The Untold Story of Elderly Crime and Prevention in Poland” będący efektem badań i analiz dotyczących przestępczości osób starszych oraz jej zapobiegania, przeprowadzonych m.in. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w ostatnich latach.

 

Międzynarodowa konferencja na temat globalnego zapobiegania przestępczości i wiktymizacji przestępstw  odbyła się za pośrednictwem Internetu. Wśród poruszonych zagadnień  były globalne perspektywy w zakresie zapobiegania przestępczości, innowacje technologiczne w sprawach karnych,  nauki sądowe i wymiar sprawiedliwości, strategie egzekwowania prawa, a także transnarodowa przestępczość zorganizowana i cyberprzestępczość.

 

South Asia Society of Criminology and Victimology (SASCV), czyli  Południowoazjatyckie Towarzystwo Kryminologii i Wiktymologii jest międzynarodowym stowarzyszeniem założonym w 2009 roku, którego celem jest stworzenie naukowej platformy poświęconej rozwiązywaniu problemów w zakresie zapobiegania przestępczości, wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz formy wsparcia dla ofiar. SASCV zajmuje się promowaniem badań z zakresu kryminologii i wiktymologii w kontekście Azji Południowej. Towarzystwo zachęca naukowców i praktyków do badania różnych zagadnień, począwszy od wzorców i trendów przestępczości, aż po reformę sądownictwa karnego.

 

Przez 15 lat działalności SASCV stało się kluczową siłą w pogłębianiu wiedzy, badaniach i wsparciu w dziedzinie kryminologii i wiktymologii na arenie międzynarodowej i w regionie Azji Południowej. Jej zaangażowanie w promowanie badań, rozpowszechnianie wiedzy, propagowanie zmiany polityki i budowanie potencjału wywarło głęboki wpływ na systemy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i mechanizmy wsparcia dla ofiar.

 

 

 

qq online qq online qq online qq online