Gmina Dzierżoniów – Szkolenie u partnera Niebieska Linia IPZ

2023-06-12

W dniach 2-3.06.2023 odbyło się szkolenie zorganizowane przez partnera projektu Niebieska Linia IPZ w ramach Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych „Wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej – utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Miejskiej Dzierżoniów”.

 

Było to niezwykle cenne doświadczenie dla pracowników Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie funkcjonariuszy Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie, oświaty (PP3 DzierżoniówPrzedszkole Publiczne Nr2 ” Przedszkole Na Górce” Przedszkole Publiczne nr 7Szkoła Podstawowa Nr 9 w DzierżoniowieSP Trójka Dzierżoniów, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w DzierżoniowieNiepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukacja i Rodzina” w Dzierżoniowie ILO DzierżoniówSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie psychologów, pedagogów oraz różnych instytucji i placówek, takich jak Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dzierżoniowie i filia w Bielawie Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Sądu Rejonowego ( zespół kuratorski ds spraw orzeczeń rodzinnych, GR. ZI, PCPR Dzierżoniów Powiatowy Ośrodek Wsparcia Aresztu Śledczego.

 

Głównym celem szkolenia było przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu przeciwdziałania przemocy. Uczestnicy mieli okazję zgłębić tematykę przemocy oraz poznać różne metody jej przeciwdziałania i interwencji. Program szkolenia obejmował prezentacje, warsztaty praktyczne, panele dyskusyjne i studia przypadków, które dostarczały uczestnikom różnorodnych narzędzi i strategii radzenia sobie z przemocą.

 

Wyjazd do Warszawy był także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń między różnymi instytucjami, oraz budowaniu sieci wsparcia w celu bardziej skutecznego przeciwdziałania przemocy. Warsztaty psychologiczne prowadziła Pani Maja Kuźmicz – od stycznia 2023r. Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy, psycholożka, trenerka, certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i superwizorka. Warsztaty z zakresu prawa, zmian w ustawie prowadziła Pani Agnieszka Olszewska – prawniczka, mediatorka rodzinna, trenerka szkoleniowa, pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Fundacji Aktywizacja.

 

 

qq online qq online qq online qq online