Gmina Świdnica – szkolenia z komunikacji

2023-07-04

„Komunikacja dla zawodowców” to jeden z 6 warsztatów zaplanowanych w ramach projektu „Świdnica przeciw przemocy”, przeznaczonych dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W trakcie dwudniowego (15-godzinnego) spotkania pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy, pedagodzy szkolni, funkcjonariusze policji, pracownicy PCPR i ochrony zdrowia pozyskali m.in. praktyczną wiedzę dotyczącą radzenia sobie ze zwykłymi i wyjątkowymi sytuacjami komunikacyjnymi w pracy zawodowej.

 

Dodatkowo zostali zapoznani z Narzędziem Oceny Ryzyka Relacyjnego oraz omówiono przypadki zasadności stosowania tego narzędzia na przykładzie rodzin, w których nie doszło do przemocy, ale istnieje obawa, że zidentyfikowane ryzyka relacyjne mogą się przekształcić w przyszłości w zachowania przemocowe. Uczestnicy warsztatów otrzymali również kompleksową informację na temat form i miejsc profesjonalnego wsparcia, która jest dostępna dla mieszkańców Świdnicy w ramach działań Centrum dla Rodzin, w związku z realizacją Projektu „Świdnica przeciw przemocy” realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

 

Więcej informacji z tego wydarzenia znajduje się na mediach społecznościowych Gminy Świdnica: https://www.facebook.com/pomocna.swidnica/videos/625694082750887

 

qq online qq online qq online qq online