Gmina Świdnica – warsztaty dla zawodowców

2023-07-26

Warsztaty pn. „Relacje – Twoja najlepsza inwestycja” to kolejna forma edukacyjna dla przedstawicieli grup zawodowych zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych w Świdnicy, która została zorganizowana w ramach działań Centrum dla Rodzin, w związku z realizacją Projektu „Świdnica przeciw przemocy” realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych. 

 

W dwudniowych warsztatach 15-16 czerwca 2023 r. wzięło udział 17 osób m.in. kuratorzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, ochrony zdrowia. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z kluczowymi dla tematu relacyjności pojęciami oraz sposobami budowania wysokiej jakości relacji, analizowali przyczyny i skutki ubóstwa relacyjnego w różnych grupach wiekowych, omówione zostały krajowe i zagraniczne praktyki związane z inicjatywami na rzecz wspierania relacyjności oraz wyposażono uczestników w metody, techniki i narzędzia pracy pozwalające na skuteczną pracę z klientami mającymi problemy w sferze relacji.

 

Warsztaty prowadziła Magdalena Maciejewska – doktorantka pedagogiki w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych. Autorka podręcznika w ramach projektu „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej” realizowanego w ramach Programu Sprawiedliwość, finansowanego z funduszy norweskich i środków krajowych: „Czy relacyjna praca się opłaca? Podręcznik dotyczący podstaw inwestowania w relacje o charakterze romantycznym”. Magdalena Maciejewska jest również autorką artykułów, które przygotowuje w ramach projektu „Świdnica przeciw przemocy”.  Popularyzuje w nich zagadnienia związane z relacyjnością oraz budowaniem dobrych relacji. Pierwszy artykuł został poświęcony chorobie XXI wieku, jaką jest SAMOTNOŚĆ. Przed nami jeszcze 9 kolejnych artykułów, które będzie można przeczytać m.in. na stronie Facebook „PoMocna Świdnica”.

 

Zachęcamy do bieżącego śledzenia mediów społecznościowych: https://www.facebook.com/pomocna.swidnica.

qq online qq online qq online qq online