II edycja konkursu legislacyjnego Stwórz ustawę, zmieniaj prawo

2022-09-09

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu legislacyjnego dla szkół ponadpodstawowych „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”!

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa. Konkurs daje uczestnikom szansę stworzenia własnego projektu legislacyjnego i zdobycia wiedzy o procesie legislacyjnym w praktyce.

 

Każda ze szkół może zgłosić jedną lub kilka Drużyn Legislacyjnych. Drużyny Legislacyjne mogą liczyć od 3 do 10 uczniów. Pracą każdej drużyny powinien kierować opiekun, którym może być jedynie nauczyciel uczniów z danej drużyny. Zadaniem każdej Drużyny Legislacyjnej jest przygotowanie propozycji projektu ustawy lub propozycji projektu zmiany ustawy, który mógłby zostać wprowadzony do polskiego porządku prawnego. Podczas II etapu konkursu Drużyny Legislacyjne, których projekty zostaną zakwalifikowane, będą miały za zadanie argumentować zasadność swojego projektu legislacyjnego przed Komisją Konkursową.

 

 

Przewidziano nagrody dla trzech najlepszych drużyn:

 

  1. 2 000 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej oraz 750 złotych dla opiekuna drużyny legislacyjnej;
  2. 1 500 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej oraz 500 złotych dla opiekuna drużyny legislacyjnej;
  3. 1 000 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej oraz 350 złotych dla opiekuna drużyny legislacyjnej.

 

 

Termin zgłoszeń uczestników przypada od 1 października do 21 października 2022 r. Prosimy o zgłaszanie drużyn za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJAotVVcqcUetQi6yRK9KSSjDzAWtfa9cf1d63O7o-mBru-g/viewform?usp=sf_link

 

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do 21 października 2022 r. należy przesłać:

 

– skany oświadczeń uczestników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, (w przypadku pełnoletnich uczniów);

 

– skany oświadczeń opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestników, (w przypadku niepełnoletnich uczniów);

 

– skan oświadczenia Drużyny Legislacyjnej o przeniesieniu praw autorskich.

 

na adres: edukacja.prawna@ms.gov.pl. Prosimy o wpisanie w tytule nazwy konkursu: Stwórz ustawę, zmieniaj prawo.

 

 

Terminarz konkursu, zasady zgłoszeń i informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ii-edycja-konkursu-stworz-ustawe-zmieniaj-prawo

 

 

Czekamy na państwa zgłoszenia i życzymy powodzenia!

 

 

 

qq online qq online qq online qq online