Inauguracja Pracowni Liderów Prawa Junior

2022-11-03

Prawie 30 młodych adeptów prawa wzięło udział w inauguracyjnym zjeździe II edycji Pracowni Liderów Prawa Junior – programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Młodzi mieli okazję posłuchać sędziów sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Spotkanie, które odbyło się  29 października, było doskonałą okazją do dyskusji i zadawania pytań.  

 

Podczas pierwszego zjazdu Pracowni Liderów Prawa Junior młodzi adepci prawa mogli poznać strukturę polskiego sądownictwa, specyfikę zawodu sędziego w Polsce, a także znaczenie prawa dla funkcjonowania społeczeństwa. W trakcie spotkania sędzia Dariusz Cieślik, Agnieszka Tomczewska oraz Tomasz Presławski podzielili się swoją wiedzą na temat sądownictwa oraz bogatym doświadczeniem zawodowy.

 

Misją Pracowni Liderów Prawa jest kształcenie przyszłych państwowych elit. Młodzi adepci prawa oprócz możliwości uzyskania wysokiego poziomu wiedzy, uczą się jak odpowiednio reagować i podejmować decyzje, których celem jest dobro wspólne. Cykliczne zjazdy są okazją do spotkań oraz pogłębiania wiedzy  m. in. od aktualnych liderów prawa, polityki oraz gospodarki.

 

Program zaadresowany jest do niepełnoletnich i pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu nauk prawnych, politologicznych, socjologicznych, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa oraz szeroko pojętej państwowości.

 

Wśród prowadzących znajdują się wykładowcy z najbardziej renomowanych polskich uczelni, jak również praktycy z obszaru służby publicznej, w tym ministrowie, wysocy urzędnicy państwowi odpowiadający za ważne obszary funkcjonowania państwa, w szczególności w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

 

Udział w programie Pracowni Liderów Prawa Junior może wziąć osoba, która ukończyła 15. rok życia, a nie ukończyła 21. oraz jest uczniem szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Udział jest nieodpłatny.

 

Więcej o programie na stronie: https://plpjunior.iws.gov.pl

 

 

qq online qq online qq online qq online