Inauguracja projektu badawczego „Polish-Hungarian Research Platform”

2021-05-13

W dniu 10 maja 2021 r. o godz. 16.00 odbyła się inauguracja międzynarodowego projektu badawczego pt. „Polish-Hungarian Research Platform”, którego oficjalnym partnerem jest Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie. Oficjalnie inauguracji projektu dokonał Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości –  Pan dr hab. Marcin Wielec.

W spotkaniu wzięli udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej – Pan dr n. pr. Marcin Romanowski, Dyrektor Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie – Pan prof. Dr. habil. Szilágyi János Ede, Prezes Sądu Najwyższego Węgier – Pan prof. Dr. András Zs. Varga, a także uczestnicy niniejszego projektu badawczego – polscy i węgierscy przedstawiciele nauk prawnych.

 

Podczas spotkania podziękowano uczestnikom projektu za wyrażenie chęci wzięcia w nim udziału oraz dokonano prezentacji celów i założeń projektu badawczego „Polish-Hungarian Research Platform”. Niniejsze przedsięwzięcie naukowe ma bowiem prowadzić do pogłębionej analizy procesu legislacyjnego dotyczącego zmiany ustawy zasadniczej, praworządności, reformy sądownictwa administracyjnego i efektywności wymiaru sprawiedliwości. W tym celu powołano cztery polsko-węgierskie zespoły badawcze, które będą prowadziły analizy tych zagadnień. Każdy zespół tworzy sześciu wybitnych przedstawicieli nauk prawnych – teoretyków i praktyków.

 

Oprócz tego podczas spotkania dokonano prezentacji oficjalnego logo Polsko-Węgierskiej Platformy Badawczej.

 

 

qq online qq online qq online qq online