Polsko-Węgierska Platforma Badawcza 2023 (zapowiedź)

2023-03-30

Skuteczniejsza ochrona rolników i dzieci niepełnosprawnych, efektywność prawa w aspekcie cyberprzestępczości oraz zagadnienie wolności sumienia – to tematy, którymi zajmie się trzecia edycja Polsko-Węgierskiej Platformy Badawczej 2023.  W środę 5 kwietnia odbędzie się oficjalna inauguracja Polish-Hungarian Research Platform 2023.

 

 

Celem polsko-węgierskiego projektu jest ożywienie międzynarodowej współpracy prawników oraz wypracowanie nowych metod przygotowywania projektów i postulatów legislacyjnych. – Naszymi projektami w Europie Środkowej chcemy przełamać monopol zachodnioeuropejskich ośrodków naukowych – uważa dr hab. Marcin Wielec, profesor UKSW i dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

W ramach projektu „Polish-Hungarian Research Platform” powołane zostaną cztery międzynarodowe zespoły badawcze od prawnej ochrony rolników, ochrony dzieci niepełnosprawnych, zagadnienia wolności sumienia oraz efektywność prawa w aspekcie cyberprzestępczości. Każdy zespół będą tworzyć wybitni przedstawicieli nauk prawnych zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa.

 

Celem pierwszego zespołu są badania nad skuteczniejszą ochroną rolników w kontekście aktualnych zagrożeń z uwzględnieniem m. in. aspektów i uwarunkowań dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej, instrumentów prawnych ochrony rolników, w tym dobrostanu zwierząt gospodarskich, współczesnych uwarunkowań prawnych rynku nieruchomości rolnych oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności.

 

Drugi zespół zajmie się badaniami nad skuteczniejszą ochroną dzieci niepełnosprawnych w kontekście aktualnych zagrożeń wynikających z funkcjonowania w społeczeństwie. Badacze mają uwzględnić m. in. aspekty i uwarunkowania dotyczące oceny obowiązującego i planowanego prawodawstwa (norm prawa krajowego i międzynarodowego), propozycji nowych lub aktualizacji obowiązujących rozwiązań prawnych ochrony dzieci niepełnosprawnych oraz przyszłych wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii.

 

Trzeci zespół naukowców zajmować się będzie zagadnieniem wolności sumienia w aspekcie instytucjonalnym, z uwzględnieniem m. in.  aspektów i uwarunkowań dotyczących problemów teoretycznych i praktycznych wolności sumienia i klauzuli sumienia. Platforma badawcza będzie służyć do wymiany poglądów na doktrynę prawną odnośnie wolności sumienia, orzecznictwa dotyczącego wolności sumienia w aspekcie instytucjonalnym oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

 

Czwarty zespół prawników będzie poszukiwał nowych rozwiązań zwiększających efektywność prawa dotyczącego cyberprzestępczości, z uwzględnieniem aspektów i uwarunkowań dotyczących propozycji nowych lub aktualizacji istniejących definicji cyberprzestrzeni i cyberprzestępstw (w tym cybernękania) wobec postępu technologicznego XXI wieku. Naukowcy zajmą się aktualizacją kategoryzacji cyberprzestępstw ze względu na atakowane dobro, typizacji obecnie znanych i nowych typów przestępstw.  Zespół ma wypracować propozycje nowych lub usprawnienia istniejących metod ścigania i przeciwdziałania cyberprzestępczości z zachowaniem standardów ochrony praw człowieka, a także propozycją nowych lub unowocześnienia istniejących typów elektronicznego materiału dowodowego wykorzystywanego w postępowaniu karnym. Zespół podczas swoich badań dokona  oceny obecnego i planowanego prawodawstwa, w tym zasad relacji prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego w sprawach z zakresu cyberprzestępczości, jurysdykcji sądów oraz dokona oceny aktualnych standardów współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Celem badań jest zwiększenie efektywność współpracy międzynarodowej, wypracowanie propozycji metod ochrony szczególnych grup społecznych przed cyberprzestępczością (np. dzieci lub osób starszych), a także  prognozowanie przyszłych trendów przestępczości w świecie cyfrowym np. z wykorzystywanie sztucznej inteligencji.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu 5 kwietnia.

 

Link do spotkania inauguracyjnego na platformie ClickMeeting:

https://iws.clickmeeting.com/-polish-hungarian-research-platform-international-research-project-inauguration

 

qq online qq online qq online qq online