IV Ogólnopolskie Seminarium Prawa Rodzinnego „Sądownictwo rodzinne. Idea – praktyka – wyzwania”

2019-12-06

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Prawa Rodzinnego, zatytułowane „Sądownictwo rodzinne. Idea – praktyka – wyzwania”. Przedmiotem obrad były przede wszystkim najistotniejsze aktualne problemy sądownictwa rodzinnego. Sformułowano postulaty służące osiągnięciu optymalnego modelu tego sądownictwa dotyczące m.in. specyfiki pracy sędziego rodzinnego, organów pomocniczych sądu rodzinnego, zagadnień procesowych i materialnoprawnych. W Seminarium wzięli udział goście z ośrodków naukowych z całej Polski, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz pracownicy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Referaty przedstawili (w kolejności wygłaszania): prof. UG dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba i dr Bartosz Szolc-Nartowski, prof. INP PAN i US dr hab. Marek Andrzejewski, prof. dr hab. Wanda Stojanowska i prof. UKSW dr hab. Mirosław Kosek, Alina Prusinowska-Marek, dr Małgorzata Łączkowska-Porawska, dr Maciej Domański, dr Jerzy Słyk, dr Rafał Łukasiewicz.

 

qq online qq online qq online qq online