Jak lepiej chronić dzieci przed przemocą? (transmisja wideo)

2023-05-22

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczyna się konferencja naukowa pt. „Ochrona, wsparcie, pomoc – w trosce o najmłodszych”. Dyskusja na temat prawnej ochrony nieletnich doskonale wpisuje się w dorobek naukowy tej instytucji. – IWS prowadzi wiele badań oraz projektów, w których centrum jest troska o dzieci, czyli najsłabsze ogniwo całego systemu prawnego – mówi prof. Marcin Wielec, dyrektor IWS.   

 

Podczas konferencji pt. „Ochrona, wsparcie, pomoc – w trosce o najmłodszych” podejmowana jest dyskusja nt. nowych rozwiązań prawnych, których celem jest zwiększenie ochrony osób małoletnich. W debacie  biorą udział wybitni specjaliści – praktycy, psycholodzy, prawnicy i seksuologowie, którzy omawiają zjawisko przemocy wobec dzieci, czynniki ryzyka jej wystąpienia, reakcji otoczenia oraz jej wpływu na dorosłe życie osób, które w dzieciństwie były ofiarami przemocy. – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości jest doskonałym miejscem, by debatować nad zmianami prawa w celu ochrony małoletnich przed przemocą. Ponieważ rolą Instytutu jest badanie gruntu pod przyszłe regulacje prawne w zakresie ochrony prawnej przed niebezpieczeństwem, krzywdą  i różnymi patologiami. Prowadzimy badania i projekty, które monitorują i wspomagają inicjatywy legislacyjne, aby stanowione w Polsce prawo było dobrej jakości i zarazem miało wysoką skuteczność – tłumaczy dr hab. Marcin Wielec, dyrektor IWS i kierownik Katedry Postępowania Karnego UKSW.

 

Jednym z wiodących programów badawczych prowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości jest współpraca z norweskim Uniwersytetem w Stavanger w ramach projektu pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”. Oprócz tego w ramach platform międzynarodowych prowadzonych przez IWS z naukowcami z Węgier oraz innymi państwami Europy Centralnej prowadzone są badania nad ochroną nieletnich osób z niepełnosprawnościami. – Bardzo dobrze, gdy ustawy wchodzące do naszego systemu prawnego, podbudowane są naukowymi badaniami zarówno na gruncie polskim, jak i międzynarodowym. Dzięki temu mamy dużo lepsze rozpoznanie „terenu” i zarazem zwiększamy szansę na to, że nowe propozycje będą działać efektywnie – wskazuje dyrektor IWS.

 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości jest państwową jednostką organizacyjną podległą Ministerstwu Sprawiedliwości, które decyduje jakie spektrum działalności analityczno-badawczej jest ważne z punktu widzenia poprawy systemu prawa stanowionego i instytucji wymiaru sprawiedliwości. – Dziecko i jego lepsza ochrona prawna znalazło się w centrum naszych projektów dzięki inicjatywie i wsparciu z Ministerstwa Sprawiedliwości, a zwłaszcza zaangażowaniu wiceministra sprawiedliwości dr. Marcina Romanowskiego, który wywodzi się z naszego Instytutu. Doskonale zna on specyfikę i wartość badań naukowych, które są silnym fundamentem dla nowych rozwiązań w polskim prawie – podkreśla prof. Wielec.

 

W ostatnich dniach Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło w Sejmie ustawę wprowadzająca wiele regulacji prawnych w zakresie ochrony małoletnich przed przemocą domową. Wiceminister Marcin Romanowski w trakcie konferencji prasowej w Sejmie mówił, że polskie rozwiązania prawne w zakresie ochrony przed przemocą domową, już teraz uzyskują najwyższe uznanie międzynarodowe w środowiskach ekspertów zajmujących się zwalczaniem przemocy. – Bardzo często nasze rozwiązania są przedstawiane jako wzorcowe dla innych krajów, bo w Polsce rzeczywiście skończyliśmy z wieloma patologiami w zakresie przemocy domowej – mówił dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

 

Obecnie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości prowadzi duże badanie przypadków przestępczości wobec nieletnich z ostatnich lat. – Zleciłem w zeszłym roku Instytutowi IWS przeprowadzenie takich szerokich badań, tzw. Serious case review, czyli (zbadanie) kilkuset spraw z ostatnich lat, gdzie doszło do pokrzywdzenia dziecka, zabójstwa, zgwałcenia czy ciężkiego uszkodzenia ciała. Za kilka miesięcy będziemy mieli już to przeanalizowane – podkreślił wiceminister Romanowski.

 

Konferencja pt. „Ochrona, wsparcie, pomoc – w trosce o najmłodszych” rozpoczyna się 22 maja o godz. 9.00, a jej zakończenie przewidziane jest o godz. 12.00. Transmisja jest dostępna w mediach społecznościowych Ministerstwa Sprawiedliwości i IWS od godz. 9.00.

 

 

 

W konferencji pt. „Ochrona, wsparcie, pomoc – w trosce o najmłodszych” bierze udział dr Marcin Romanowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości), Sylwia Polańska (Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH), Ewa Wach (Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie), Justyna Piekarska (Fundacja „Dziecko w Centrum”), Sylwia Kowalska oraz Jan Gawroński (Fundacja Autism Team), a także radca prawny Olga Trocha (UNICEF Polska), adwokat Emilia Naumann (Sekcja Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie), dr Marcin Bednarczyk (Centrum Mediacji i Ekspertyz Sądowych). Dyskusję prowadzi redaktor Patrycja Rojek-Socha z portalu Prawo.pl i Natalia Borzuta z Interia.pl.

qq online qq online qq online qq online