Jubileuszowa konferencja w Rumuni

2023-06-09

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości prof. Marcin Wielec wziął udział w jubileuszu Uniwersytetu Oradejskiego w Rumuni. Dwudniowa konferencja naukowa związana była z 60-leciem powstania uczelni oraz 30-leciem Wydziału Prawa.

 

Przez dwa dni Wydział Prawa w Oradei świętował 30-lecie wznowienia działalności naukowej, bo nauczanie akademickie nauk prawnych ma w tym mieście tradycje z XVIII W. z okresu panowania Habsburgów. Konferencja rozpoczęła się 11 maja 2023 r. uroczystością nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Oradei prof. Csilla Csák, dziekanowi Wydziału Prawa Uniwersytetu w Miszkolcu na Węgrzech.

 

Z okazji jubileuszu w konferencji wzięli udział naukowcy z kilkunastu uczelni i pięciu państw UE, a Polskę reprezentował dr hab. Marcin Wielec, dyrektor IWS oraz profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. W trakcie międzynarodowej debaty dyrektor IWS mówił o wartościach w postępowaniach karnych. – Wartości w prawie karnym są założeniami, ideami, do których się odnosimy, bo przecież całe postępowanie karne musi realizować wartości ważne dla całego ładu społecznego – mówił prof. Wielec.

 

Według niego postępowanie karne w sferze wartości powinno odwoływać się zwłaszcza do prawa naturalnego. Wskazał, że aksjologia prawa dzieli się na wartości autoteliczne i prakseologiczne. – Wartości autotelicznych, czyli samoistnych nie można zmienić i na nie wpływać, bo w nich chodzi np. o prawdę, czy sprawiedliwość. Wartości autotelicznej nie ocenia się z punktu widzenia prakseologii, ponieważ jest ona już wartością z powodu swego istnienia. Natomiast wartości prakseologiczne są już bardziej praktyczne i ulegają interpretacji, bo odwołują się np. do bezpieczeństwa, czy moralności – tłumaczył dyrektor IWS.

 

W sesji naukowej konferencji zarejestrowano ponad 50 prac, których autorami/współautorami byli naukowcy z kilkunastu uczelni oraz wielu instytutów badawczych. – Organizacja wydarzeń naukowych daje nam możliwość wymiany doświadczeń, wyników badań naukowych oraz dyskusji na temat nowych tematów badawczych – mówiła Claudia Timofte z Wydziału Prawa Uniwersytetu Oradejskiego.

 

Oradea znajduje się w północno-zachodniej Rumunii i jest jednym z najlepiej rozwijających się miast w całym kraju. Podobnie  Uniwersytet Oradejski (rum. Universitatea din Oradea) zajmuje pierwszą pozycję w rankingu najdynamiczniej rozwijających się uniwersytetów w Rumunii.

qq online qq online qq online qq online