Konferencja prawa porównawczego w Lozannie

2023-06-14

Przedstawiciel Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Szwajcarski Instytut Prawa Porównawczego w Lozannie. Dyskusja, w której uczestniczył dr Witold Borysiak z IWS, dotyczyła kondycji prawa porównawczego.

 

Konferencja pt. „Drawing Legal Pictures: The Worldview and its Implication for the Purpose and Method of Comparative Law” została zorganizowana w dniach 11-12 maja 2023 r. przez Swiss Institute of Comparative Law. Współorganizatorami konferencji były także Instytut Państwa i Prawa im. Volodymyra Koretsky’ego (Koretsky Institute of State and Law działający w ramach Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) oraz Szwajcarskie Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (SVIR – Schweizerische Vereinigungfür Internationales Recht / SSDI – Société Suisse de Droit International).

 

Celem konferencji było wskazanie, jakie znaczenie prawo porównawcze odgrywa przy rekonstruowaniu funkcjonowania nauk prawnych. Tematami poszczególnych sesji były  początki prawa porównawczego i koncepcje filozoficzne leżące u jego podstaw, a także jego ewolucja i cele. Naukowcy wskazywali również podstawowe wyzwania dla krajowych porządków prawnych, które są związane z koniecznością zastosowania przez judykaturę i doktrynę metod prawa porównawczego z uwzględnieniem relacji między krajowymi a międzynarodowymi systemami prawa.

 

Konferencję kończył panel dyskusyjny poświęcony metodom, którymi posługują się na co dzień w praktyce przedstawiciele nauki zajmujący się prawem porównawczym. Dzięki wieloletniej ewolucji prawo porównawcze jest dobrze przygotowane do reagowania na bieżące zmiany społeczne w czasach, gdy istnieje konieczność postrzegania prawa przez przedstawicieli nauki oraz judykatury w coraz bardziej globalnej perspektywie. Wystąpienia wygłoszone na konferencji opublikowane zostaną w czasopiśmie „The Journal of Comparative Law”.

 

Udział przedstawicieli Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego jest kontynuacją kontaktów nawiązanych jeszcze w 2019 r. gdy  delegacja IWS uczestniczyła w konferencji „Comparing Comparative Law Institutes”, na której przedstawiana była działalność instytucji z poszczególnych państw zajmujących się prawem porównawczym oraz wspierających w tym zakresie władze publiczne i sądowe. Udział doktora Witolda Borysiaka z IWS w konferencji związany był też z realizowanymi w Instytucie projektami badawczymi z zakresu prawa porównawczego, w tym przede wszystkim Comparative Research Platform 2023, w którym biorą udział naukowcy z Polski, Czech, Gruzji, Chorwacji, Słowenii, Słowacji, Rumunii i Ukrainy.

 

qq online qq online qq online qq online