if (window.addthis_product === undefined) { window.addthis_product = "wpp"; } if (window.wp_product_version === undefined) { window.wp_product_version = "wpp-6.2.7"; } if (window.addthis_share === undefined) { window.addthis_share = {}; } if (window.addthis_config === undefined) { window.addthis_config = {"data_track_clickback":true,"ignore_server_config":true,"ui_atversion":300}; } if (window.addthis_layers === undefined) { window.addthis_layers = {}; } if (window.addthis_layers_tools === undefined) { window.addthis_layers_tools = [{"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}]; } else { window.addthis_layers_tools.push({"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}); } if (window.addthis_plugin_info === undefined) { window.addthis_plugin_info = {"info_status":"enabled","cms_name":"WordPress","plugin_name":"Share Buttons by AddThis","plugin_version":"6.2.7","plugin_mode":"WordPress","anonymous_profile_id":"wp-58227ccdd78cae79b344b681bc095170","page_info":{"template":"posts","post_type":""},"sharing_enabled_on_post_via_metabox":false}; } (function() { var first_load_interval_id = setInterval(function () { if (typeof window.addthis !== 'undefined') { window.clearInterval(first_load_interval_id); if (typeof window.addthis_layers !== 'undefined' && Object.getOwnPropertyNames(window.addthis_layers).length > 0) { window.addthis.layers(window.addthis_layers); } if (Array.isArray(window.addthis_layers_tools)) { for (i = 0; i < window.addthis_layers_tools.length; i++) { window.addthis.layers(window.addthis_layers_tools[i]); } } } },1000) }());

Konferencja „Programy korekcyjno-edukacyjne i inne reakcje naprawcze wobec sprawców przemocy” » Zdjęcia

2017-09-28

W dniu 28 września 2017 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica odbyła się konferencja naukowa pn. „Programy korekcyjno-edukacyjne i inne reakcje naprawcze wobec sprawców przemocy”. Konferencja była połączona z promocją książki pt. „W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość.

 

Programy korekcyjno-edukacyjne” autorstwa Beaty Czarneckiej-Dzialuk, Katarzyny Drapały, Pawła Ostaszewskiego, Anny Więcek-Durańskiej oraz Dobrochny Wójcik. Współorganizatorami konferencji byli: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

 

Konferencja składała się z dwóch paneli. Pierwszy panel pn. „Programy korekcyjno-edukacyjne w warunkach izolacji” moderowała dr hab. Anna Kossowska, a jego uczestnikami byli: prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, Katarzyna Drapała, dr Anna Więcek-Durańska, kpt. dr Sebastian Lizińczyk. W drugim panelu, zatytułowanym „Reakcje wobec sprawców przemocy w warunkach wolnościowych”, poprowadzonym przez dra hab. Witolda Klausa, wystąpiły: dr Paulina Wiktorska, prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Dorota Dyjakon, dr Beata Czarnecka-Dzialuk.

 

Podczas konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące celowości, skuteczności i efektywności prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych zarówno w warunkach izolacji, jak i wolnościowych. Szczególną uwagę poświęcono programom ograniczającym agresję i przemoc, programom realizowanym przez Służbę Więzienną oraz programom i postępowaniom mediacyjnym przeprowadzanym w sprawach dotyczących przemocy domowej. Podniesiona została również kwestia założeń, realizacji i efektywności współpracy w odniesieniu do programów terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej zarówno w Polsce, jak i na świecie.

 

Spotkanie zakończyło się owocną dyskusją z udziałem przedstawicieli różnych środowisk. Dyskusja ta umożliwiła wymianę poglądów między teoretykami i praktykami zajmującymi się zagadnieniem programów korekcyjno-edukacyjnych oraz innymi reakcjami naprawczymi wobec sprawców przemocy

 

Termin: 2017-09-28

Miejsce: Pałac Staszica, Warszawa

 

Załączniki

Plan konferencji 28.09.2017 [56.1 KB] (110 pobrań)