Konferencja „Programy korekcyjno-edukacyjne i inne reakcje naprawcze wobec sprawców przemocy” » Zdjęcia

2017-09-28

W dniu 28 września 2017 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica odbyła się konferencja naukowa pn. „Programy korekcyjno-edukacyjne i inne reakcje naprawcze wobec sprawców przemocy”. Konferencja była połączona z promocją książki pt. „W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość.

 

Programy korekcyjno-edukacyjne” autorstwa Beaty Czarneckiej-Dzialuk, Katarzyny Drapały, Pawła Ostaszewskiego, Anny Więcek-Durańskiej oraz Dobrochny Wójcik. Współorganizatorami konferencji byli: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

 

Konferencja składała się z dwóch paneli. Pierwszy panel pn. „Programy korekcyjno-edukacyjne w warunkach izolacji” moderowała dr hab. Anna Kossowska, a jego uczestnikami byli: prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, Katarzyna Drapała, dr Anna Więcek-Durańska, kpt. dr Sebastian Lizińczyk. W drugim panelu, zatytułowanym „Reakcje wobec sprawców przemocy w warunkach wolnościowych”, poprowadzonym przez dra hab. Witolda Klausa, wystąpiły: dr Paulina Wiktorska, prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Dorota Dyjakon, dr Beata Czarnecka-Dzialuk.

 

Podczas konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące celowości, skuteczności i efektywności prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych zarówno w warunkach izolacji, jak i wolnościowych. Szczególną uwagę poświęcono programom ograniczającym agresję i przemoc, programom realizowanym przez Służbę Więzienną oraz programom i postępowaniom mediacyjnym przeprowadzanym w sprawach dotyczących przemocy domowej. Podniesiona została również kwestia założeń, realizacji i efektywności współpracy w odniesieniu do programów terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej zarówno w Polsce, jak i na świecie.

 

Spotkanie zakończyło się owocną dyskusją z udziałem przedstawicieli różnych środowisk. Dyskusja ta umożliwiła wymianę poglądów między teoretykami i praktykami zajmującymi się zagadnieniem programów korekcyjno-edukacyjnych oraz innymi reakcjami naprawczymi wobec sprawców przemocy

 

Termin: 2017-09-28

Miejsce: Pałac Staszica, Warszawa

 

Załączniki

[download id=”1860″]

 

qq online qq online qq online qq online