if (window.addthis_product === undefined) { window.addthis_product = "wpp"; } if (window.wp_product_version === undefined) { window.wp_product_version = "wpp-6.2.7"; } if (window.addthis_share === undefined) { window.addthis_share = {}; } if (window.addthis_config === undefined) { window.addthis_config = {"data_track_clickback":true,"ignore_server_config":true,"ui_atversion":300}; } if (window.addthis_layers === undefined) { window.addthis_layers = {}; } if (window.addthis_layers_tools === undefined) { window.addthis_layers_tools = [{"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}]; } else { window.addthis_layers_tools.push({"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}); } if (window.addthis_plugin_info === undefined) { window.addthis_plugin_info = {"info_status":"enabled","cms_name":"WordPress","plugin_name":"Share Buttons by AddThis","plugin_version":"6.2.7","plugin_mode":"WordPress","anonymous_profile_id":"wp-58227ccdd78cae79b344b681bc095170","page_info":{"template":"posts","post_type":""},"sharing_enabled_on_post_via_metabox":false}; } (function() { var first_load_interval_id = setInterval(function () { if (typeof window.addthis !== 'undefined') { window.clearInterval(first_load_interval_id); if (typeof window.addthis_layers !== 'undefined' && Object.getOwnPropertyNames(window.addthis_layers).length > 0) { window.addthis.layers(window.addthis_layers); } if (Array.isArray(window.addthis_layers_tools)) { for (i = 0; i < window.addthis_layers_tools.length; i++) { window.addthis.layers(window.addthis_layers_tools[i]); } } } },1000) }());

Konferencja pt. „Biegli w polskim wymiarze sprawiedliwości: problemy i wyzwania”

2019-03-04

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości zorganizował w dniu 4 marca 2019 r. Ogólnopolską Konferencję pt. „Biegli w polskim wymiarze sprawiedliwości: problemy i wyzwania”. Konferencja podzielona była na trzy panele, w których prelegenci prezentowali swoje poglądy na kwestie związane z praktycznym funkcjonowaniem instytucji biegłego. W pierwszym panelu poruszono problematykę potrzeb wprowadzenia efektywnych zmian prawnych usprawniających organizację i funkcjonowanie biegłych. W drugim panelu analizowano zagadnienie certyfikacji biegłych. W trzecim panelu poruszono sprawę procesu centralizacji i decentralizacji biegłych oraz problematykę wynagrodzeń biegłych.

Konferencja miała na celu poznanie uwag, stanowisk i postulatów pochodzących bezpośrednio ze środowiska biegłych, które będą przydatne w projektowaniu nowych rozwiązań legislacyjnych. W konferencji uczestniczyli wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawa związani z obszarem działalności biegłych. Osobisty patronat nad konferencją sprawował Pan Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr hab. Marcin Warchoł.