Konferencja pt. „Biegli w polskim wymiarze sprawiedliwości: problemy i wyzwania”

2019-03-04

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości zorganizował w dniu 4 marca 2019 r. Ogólnopolską Konferencję pt. „Biegli w polskim wymiarze sprawiedliwości: problemy i wyzwania”. Konferencja podzielona była na trzy panele, w których prelegenci prezentowali swoje poglądy na kwestie związane z praktycznym funkcjonowaniem instytucji biegłego. W pierwszym panelu poruszono problematykę potrzeb wprowadzenia efektywnych zmian prawnych usprawniających organizację i funkcjonowanie biegłych. W drugim panelu analizowano zagadnienie certyfikacji biegłych. W trzecim panelu poruszono sprawę procesu centralizacji i decentralizacji biegłych oraz problematykę wynagrodzeń biegłych.

Konferencja miała na celu poznanie uwag, stanowisk i postulatów pochodzących bezpośrednio ze środowiska biegłych, które będą przydatne w projektowaniu nowych rozwiązań legislacyjnych. W konferencji uczestniczyli wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawa związani z obszarem działalności biegłych. Osobisty patronat nad konferencją sprawował Pan Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr hab. Marcin Warchoł.

 

qq online qq online qq online qq online