Konferencja pt.: ,,Sprawiedliwość w walce z przemocą”

2022-05-17

W dniu 17 maja 2022 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się konferencja pt.: ,,Sprawiedliwość w walce z przemocą” – wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy IWS-u i Ministerstwa Sprawiedliwości. Tematyka konferencji skupiła się w szczególności wokół problematyki przemocy domowej – ocenianej z perspektywy społecznej, psychologicznej oraz prawnej. Z uwagi na stopień skomplikowania omawianych kwestii, wydarzenie miało charakter ekspercki, wzięli w nim udział psycholodzy, prawnicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Celem konferencji było przedstawienie złożoności zjawiska przemocy domowej, w tym: czynników ryzyka jej wystąpienia, wpływu jaki ma na życie osób krzywdzonych, systemu wspierania osób doznających przemocy, sposobów pracy nad zmianą postaw osób stosujących przemoc oraz mechanizmów prawnych służących ochronie osób krzywdzonych (zarówno poza procedurą karną jak i na drodze postępowania karnego). W trakcie pierwszego panelu dokonano diagnozy przeszłego i obecnego stanu zjawiska przemocy domowej, natomiast panel drugi dotyczył rozwiązań służących przeciwdziałaniu tej przemocy. Konferencja była opatrzona także podsumowaniem, zaś oceny skuteczności funkcjonowania mechanizmów ,,ustawy antyprzemocowej”, dokonał jeden ze współautorów wspomnianej regulacji – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

 

 

qq online qq online qq online qq online