Konkurs im. prof. Lecha Morawskiego rozstrzygnięty

2018-12-10

Rozstrzygnięty został Konkurs im. prof. Lecha Morawskiego na najlepszą pracę magisterską. Komisja konkursowa I. nagrodą wyróżniła Kajetana Rajskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę „Aspekty prawne przekazania władzy i funkcjonowania urzędu Prezydenta RP na uchodźstwie w 1939 r.” II. nagrodę otrzymała Justyna Świerczek z KUL na pracę „Zasada ochrony zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa jako dyrektywa poprawnej legislacji”. III. miejsce przypadło Aleksandrowi Radlińskiemu, również z KUL, za pracę „Internalizacja prawa z perspektywy uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w poglądach Alexisa de Tocqueville’a”. Serdecznie gratulujemy!
Konkurs zorganizował Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, wspólnie z Fundacją im. Lecha Morawskiego i pod patronatem Ministra Sprawiedliwości.

qq online qq online qq online qq online