Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

2021-03-05

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W każdej kategorii konkursu może zostać przyznana nagroda główna i po dwa wyróżnienia. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

 

Wysokość nagród w Konkursie:

 

Praca habilitacyjna:

1 miejsce: 6 000 zł brutto

2 miejsce: 3 000 zł brutto

3 miejsce: 2 000 zł brutto  

 

Praca doktorska:

1 miejsce: 5 000 zł brutto

2 miejsce: 2 000 zł brutto

3 miejsce: 1 000 zł brutto 

 

ZARZĄDZENIE

 

REGULAMIN

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 

AKTUALIZACJA 29 kwietnia 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE

 

 

AKTUALIZACJA 23 września 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE

qq online qq online qq online qq online