Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

2020-02-21

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W każdej kategorii konkursu może zostać przyznana nagroda główna i po dwa wyróżnienia. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

 

Wysokość nagród w Konkursie:

 

Praca habilitacyjna:

1 miejsce: 6 000 zł brutto

2 miejsce: 3 000 zł brutto

3 miejsce: 2 000 zł brutto  

 

Praca doktorska:

1 miejsce: 5 000 zł brutto

2 miejsce: 2 000 zł brutto

3 miejsce: 1 000 zł brutto 

 

Zarządzenie

Regulamin

Załączniki

 

Aktualizacja 03.04.2020

 

Zarządzenie zmieniające

Zarządzenie w sprawie powołania Kapituły konkursowej

qq online qq online qq online qq online