Konkurs na stanowisko dyrektora IWS

2024-07-03

Minister Sprawiedliwości ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Dokumenty należy złożyć w ministerstwie do 17.07.2024 r. Po tej dacie opiniowaniem kandydatów na stanowisko dyrektora IWS zajmie się zespół powołany przez ministra Adama Bodnara.

 

Kilkanaście dni po tym jak prof. Marcin Wielec zakończył swoją pięcioletnią misję na stanowisku dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło konkurs na jego następcę.

 

Głównym wymogiem formalnym jest wykształcenie w stopniu doktora habilitowanego nauk prawnych oraz trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi. Zainteresowani naukowcy powinni złożyć komplet dokumentów w ministerstwie do 17.07.2024 r.

 

Po tej dacie opiniowaniem kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości zajmie się zespół powołany przez Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara. Zespół będzie  liczył co najmniej 7 osób, a jego skład zostanie zamieszczony na stronach internetowych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Wszystkie aplikacje będą rozważane z równą uwagą przez konkursowy zespół, który zajmie się ustaleniem jednolitych kryteriów oceny kandydatów na stanowisko dyrektora IWS. Przewodniczący zespołu po upływie terminu składania aplikacji zaprosi kandydatów, których zgłoszenia spełnią wymogi formalne, by na posiedzeniu zespołu wysłuchać ich wystąpień. Następnie zespół przedstawi Ministrowi Sprawiedliwości wyniki oceny kandydatów.

 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie jest państwową jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącą działalność naukowo-badawczą z zakresu tworzenia, stosowania, aksjologii i społecznego funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości i patologii społecznej.

 

Instytut prowadzi badania w ramach rocznych lub wieloletnich planów naukowo-badawczych, biorąc pod uwagę tematykę proponowaną przez Ministra Sprawiedliwości. Realizuje także pozaplanowe, pilne zlecenia Ministra Sprawiedliwości.

 

Pełna treść komunikatu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/minister-sprawiedliwosci-adam-bodnar-oglasza-konkurs-na-stanowisko-dyrektora-instytutu-wymiaru-sprawiedliwosci

qq online qq online qq online qq online