Kryminologiczne Seminarium Państw Bałtyckich

2023-07-06

W stolicy Estonii Tallinie odbyło się 35. Kryminologiczne Seminarium Państw Bałtyckich na temat klasycznych problemów i nowych wyzwań związanych z kontrolą przestępczości.  Instytut Wymiaru Sprawiedliwości reprezentował dr Konrad Buczkowski, który wygłosił referat dotyczący wpływu pandemii COVID-19 na poziom przestępczości w Polsce na podstawie danych statystycznych.

 

Tegoroczna edycja Kryminologicznego Seminarium Państw Bałtyckich odbyła się W dniach 19 i 20 czerwca 2023 r.  pod hasłem “Crime and Crime Control: Classic Issues and New Challenges”. W trakcie dwóch dni obrad zaprezentowano 16 referatów oraz odbyła się sesja panelowa pt. „The future of imprisonment”.

 

Bałtyckie Seminarium Kryminologiczne to jedno z najważniejszych wydarzeń z zakresu kryminologii i polityki kryminalnej w regionie. Inicjatywa powstała 1988 roku. Jej celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy kryminologami z krajów położonych nad Morzem Bałtyckim, głównie Litwy, Łotwy, Estonii i Polski, a także Republiki Federalnej Niemiec. Współorganizatorami konferencji były: University of Tartu School of Law oraz Estonian Academy of Security Sciences.

 

Seminarium jest wydarzeniem interdyscyplinarnym skupiającym prawników, socjologów, antropologów społecznych, ekonomistów oraz ekspertów ds. bezpieczeństwa i polityki społecznej. Aby zapewnić wysoki poziom publikacji i szerszą międzynarodową dystrybucję, na podstawie wystąpień konferencyjnych zostanie wydany specjalny numer czasopisma Juridica International (ETIS 1.2) lub czasopisma Proceedings, Estonian Academy of Security Sciences (ETIS 1.2).

 

 

Zdjęcie: Uczestnicy konferencji w Tallinie

qq online qq online qq online qq online