Laureaci najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych (wideo)

2023-12-14

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się uroczysta gala V Edycji „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”. Co roku konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska naukowego z całej Polski. – Witam laureatów, którzy są głównymi bohaterami dzisiejszej uroczystości – mówił prof. Marcin Wielec, dyrektor IWS.   

 

Celem konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W składzie kapituły IWS zasiadają wybitni profesorowie, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, adwokaci i teoretycy prawa.  – Podziwiam waszą odwagę, bo samo zgłoszenie się do konkursu, w którym wasze prace zostały poddane powtórnej ocenie przez wybitnych naukowców z naszej kapituły, wymaga odwagi – mówił prof. Marcin Wielec, dyrektor IWS.

 

Gala konkursu odbyła się 8 grudnia 2022 roku w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.  Na uroczystość przyjechali do Warszawy nagrodzeni laureaci konkursu, ich rodziny, promotorzy z macierzystych uczelni oraz członkowie kapituły. –Ta możliwość spotkania się z państwem ma dla nas szczególne znaczenie, bo możemy w ten sposób uhonorować laureatów konkursów, ale także podziękować członkom kapituły konkursu za wielotygodniową współpracę -mówiła dr Agnieszka Mikos-Sitek, kierownik Wydawnictwa IWS oraz Przewodnicząca Kapituły Konkursu.

 

Prace nadesłane do konkursu reprezentują różne dziedziny prawa. Wiele z nich otrzymało bardzo wysokie oceny w wymaganych recenzjach naukowych.  Oprócz dyplomów i nagród pieniężnych laureaci mają możliwość wydania swoich monografii naukowych w Wydawnictwie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. – Konkurs jest bardzo ważnym wydarzeniem dla Wydawnictwa IWS, bo umożliwia nam promowanie zarówno młodych i ambitnych naukowców, jak i tych z większym dorobkiem. To również doskonała okazja do nawiązywania współpracy ze środowiskiem naukowym w Polsce – podkreśla dr Agnieszka Mikos-Sitek.

 

Podczas gali V Edycji „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych” została zaprezentowana tematyka wyróżnionych prac naukowych. – Pragnę podziękować naszym laureatom za tak znakomite prace, nad którymi pochylili się nasi recenzenci, członkowie kapituły konkursu. Prace zgłoszone do naszego konkursu były na tak wysokim poziomie, że w przypadku doktoratów trzeba było nagrodzić więcej prac niż przewidziano w konkursie. Okazało się, że te prace zostały identycznie ocenione i dlatego kapituła musiała przyznać dwie równoważne nagrody ex aequo– podkreślił dr Mariusz Grabowski, sekretarz kapituły konkursu IWS.

 

W gronie laureatów znalazła się m. in.  dr Monika Dudek, która otrzymała trzecie miejsce za pracę pt.  „Model administracyjnego postępowania uproszczonego” napisaną na Uniwersytecie Łódzkim. – Wielkim zaszczytem jest dla mnie znalezienie sie w gronie laureatów prac wyróżnionych. Ta nagroda bardzo wiele dla mnie znaczy, bo oczywiście jest sukcesem autora pracy, ale także sukcesem bliskich mi osób i przede wszystkim mojego promotora. Dlatego też z tego miejsca pragnę  podziękować  pani prof. Joannie Wegner – mówiła w trakcie uroczystości dr Monika Dudek.

 

 

W dniu 20 listopada br. odbyło się posiedzenie Kapituły „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”. Po długich obradach nagrody przyznano:

 

prace doktorskie:

 

1 miejsce: dr Filina Sztandera-Barełkowska za pracę: „Opieka nad osobą pełnoletnią – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”

 

2 miejsce: dr Marta Banaś-Grabek za pracę: „Środki zabezpieczające w postaci terapii i terapii uzależnień w Kodeksie karnym z 1997 r.”

 

3 miejsce:

 

dr Dawid Ziółkowski za pracę: „Instancyjność postępowania sądowoadministracyjnego w świetle standardu konstytucyjnego i europejskiego”

 

dr Monika Dudek za pracę: „Model administracyjnego postępowania uproszczonego”

 

prace habilitacyjne:

 

1 miejsce: dr hab. prof. ucz. AnetaTyc za pracę: „Global Trade, Labour Rights and International Law. A Multilevel Approach”

 

3 miejsce: dr hab. prof. ucz. Jakub Biernat za pracę: „Umowa o zbycie spadku w polskim prawie spadkowym”

 

 

qq online qq online qq online qq online