Marcin Romanowski wiceministrem sprawiedliwości

2019-06-04

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry powołał dzisiaj (4 czerwca 2019 r.) dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wiceminister Marcin Romanowski będzie odpowiedzialny m.in. za informatyzację wymiaru sprawiedliwości oraz cyberbezpieczeństwo.

 


Marcin Romanowski (ur. 20 stycznia 1976 w Skrwilnie) – doktor nauk prawnych, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (od 2016), pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji i Cyberbezpieczeństwa oraz ds. Funduszu Sprawiedliwości (od 2018).
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie (1995), absolwent prawa na WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2000) oraz podyplomowych studiów prawniczych (Magister Legum, LL.M.) na Uniwersytecie w Ratyzbonie, Bawaria (2002). Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera na Uniwersytecie w Ratyzbonie (2000 – 2002), Greifswald i Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (2004-2005). Rozprawę doktorską „Własność w procesie rozliczeń z komunistyczną przeszłością. Studium teoretycznoprawne na przykładzie Niemiec po 1989 roku” obronił w 2008 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na WPiA UKSW w Warszawie.

Autor kilkunastu publikacji i opracowań naukowych, w tym współautor monografii „O trudnych przypadkach filozofii prawa. Studia z antropologii filozoficznej” oraz „Reprywatyzacja. Problemy teorii i praktyki”. Główne obszary zainteresowań badawczych to prawo rozliczeń z przeszłością państw bezprawia, prawo naturalne i niepozytywistyczne koncepcje prawa, teoria prawa globalnego, antropologia prawnicza oraz jej zastosowania w tworzeniu i stosowaniu prawa.

Ekspert tzw. komisji w sprawie Rywina (2003-2004) i współautor raportu przygotowanego przez tę komisję. W latach 2005-2007 oraz od 2015 doradca Ministra Sprawiedliwości, brał czynny udział przy przygotowywaniu nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, której projekt powstał przy współpracy z kierowanym przez niego Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości.
W okresie, kiedy pełnił funkcję Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. Funduszu Sprawiedliwości, za sprawą działań promocyjnych udało się dotrzeć do 90 proc potencjalnych beneficjentów Funduszu, z których aż 40 proc skorzystało z pomocy Funduszu w okresie trzech miesięcy trwania kampanii informacyjnej.

Romanowski od wielu lat jest również zaangażowany w pomoc Polakom mieszkającym na Ukrainie inicjując i biorąc udział w kolejnych projektach społecznych, które mają realny wpływ na poprawę sytuacji mniejszości polskiej we Lwowie i jego okolicach.

qq online qq online qq online qq online