Międzynarodowa konferencja instytutów prawa pt. „Comparing Comparative Law Institutes” w Lozannie

2019-07-02

W dniu 27 czerwca 2019r. delegacja Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie uczestniczyła w Lozannie w międzynarodowej konferencji instytutów prawa pt. „Comparing Comparative Law Institutes”. Spotkanie zainicjował Szwajcarski Instytut Prawa Porównawczego z siedzibą w Lozannie (Institut suisse de droit compare). Celem spotkania było podjęcie współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych i upowszechniania wyników tych badań w płaszczyźnie współpracy międzynarodowej. W konferencji brali udział także przedstawiciele instytutów prawa m.in. ze Szwajcarii, Holandii, Francji, Grecji, Serbii, Węgier, Korei Południowej, a także przedstawiciele Biblioteki Prawa Porównawczego Parlamentu Europejskiego oraz Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy Konferencji dyskutowali nad możliwością stworzenia sieci współpracy pomiędzy prawniczymi instytutami badawczymi z różnych państw.

qq online qq online qq online qq online