Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Content of the right to parental responsibility in the legal orders of Central and Eastern Europe – selected problems”

2022-06-15

Dnia 2 czerwca 2022 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Content of the right to parental responsibility in the legal orders of Central and Eastern Europe – selected problems” („Treść prawa do odpowiedzialności rodzicielskiej w porządkach prawnych Europy Środkowo-Wschodniej”).

 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu Central European Professors’ Network, koordynowanego przez University of Miskolc – Central European Academy, zaś gospodarzem konferencji był Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Referaty w ramach konferencji wygłosili teoretycy i praktycy prawa reprezentujący ośrodki naukowe wielu państw Europy Środkowej, m.in.: prof. Aleksandra Korać Graovac (University of Zagrab), prof. Zdeňka Králíčková (University of Brno), prof. Tímea Heinerné Barzó (University of Miskolc), prof. Suzana Kraljić (University of Maribor), prof. Lilla Garayová (Pan-European University, Bratislava), prof. Gordana Kovaček Stanić (University of Novi Sad), prof. Marek Andrzejewski, Polska Akademia Nauk, prof. Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski), dr Michał Poniatowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz prof. Aleksander Stępkowski (Uniwersytet Warszawski, sędzia Sądu Najwyższego), który wygłosił referat inauguracyjny.

 

W europejskiej kulturze prawnej pojęcia rodziny, rodzicielstwa, macierzyństwa i ojcostwa należą do fundamentalnych wartości, które zostały zakwestionowane w ostatnich kilkudziesięciu latach. W związku z tym, istnieje potrzeba naukowej refleksji nad jednym z kluczowych aspektów w tej dziedzinie, jakim jest odpowiedzialność rodzicielska, w systemach prawnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w oparciu o podobną aksjologię konstytucyjną.

 

Podczas konferencji poruszono szereg problemów związanych z władzą rodzicielską. Znakomite referaty wygłoszone przez Prelegentów obejmowały szeroki zakres zagadnień podejmowanych w ramach przewodniego tematu konferencji. Rozważano pojęcie władzy i odpowiedzialności rodzicielskiej, pochylono się nad aksjologią konstytucyjną w ww. zakresie czy wreszcie podjęto kwestię dotyczącą ochrony władzy rodzicielskiej w systemach źródeł prawa poszczególnych państw.

 

qq online qq online qq online qq online