Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Fourth workshop: Polish-Hungarian Research Platform”

2021-09-02

W dniu 27 sierpnia 2021 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Fourth workshop: Polish-Hungarian Research Platform”. Wydarzenie to zostało zrealizowane w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. „Polish-Hungarian Research Platform”, realizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy z oficjalnym partnerem projektu, którym jest Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie. W wydarzeniu  wzięli udział znamienici polscy i węgierscy przedstawiciele nauk prawnych.

 

W ramach niniejszego projektu naukowo-badawczego powołano cztery zespoły badawcze, które prowadzą badania w następujących obszarach: 1) Specyfika procesu legislacyjnego przewidzianego dla zmiany konstytucji (w świetle integracji europejskiej i tożsamości konstytucyjnej), 2) Praworządność, 3) Reforma sądownictwa administracyjnego, 4) Efektywność wymiaru sprawiedliwości.

 

W ramach przedmiotowego projektu naukowo-badawczego przewidziano: 7 comiesięcznych międzynarodowych konferencji naukowych, na których członkowie zespołów badawczych prezentują bieżące wyniki swoich badań; finalną konferencję międzynarodową, na której zostaną przedstawione ostateczne wyniki badań; publikację 4 monografii naukowych oraz organizację zdarzeń promujących projekt z udziałem poszczególnych badaczy.

 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2 czwarta  konferencja naukowa (27 sierpnia 2021 r.) została zorganizowana on-line (na platformie Zoom). Na stronie Instytutu umieszczono link do zdarzenia wraz z agendą, aby umożliwić udział w nim jak największej publiczności.

 

Wydarzenie inaugurował Zastępca Dyrektora Instytutu – dr hab. Paweł Sobczyk, który powitał zarówno uczestników czynnych, jak i biernych niniejszej konferencji i życzył im owocnych obrad i dyskusji.

 

Referaty wygłoszone poprzez poszczególnych członków zespołów badawczych stanowiły m.in. prezentację wyników bieżących badań dotyczących wybranych aspektów związanych z rolą tożsamości konstytucyjnej i integracji europejskiej dla zmian w konstytucjach narodowych, praworządności – punktów krytycznych, wpływu wezwań, zawiadomień, digitalizacji i czynnika ludzkiego na efektywność wymiaru sprawiedliwości.

 

 

qq online qq online qq online qq online