Międzynarodowa konferencja naukowa „Rozwój Wymiaru Sprawiedliwości. Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”

2019-12-11

5 grudnia 2019 r. pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro odbyła się – w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie – międzynarodowa konferencja naukowa „Rozwój Wymiaru Sprawiedliwości. Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Obrady konferencji poprzedziła sesja otwierająca z udziałem pana dra Marcina Romanowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, pana dra Marcina Wielca – Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, pana dra inż. Tomasza Kisielewicza oraz pana Bartłomieja Oręziaka. Zostały w niej przedstawione m.in. wybrane rezultaty badawcze w obszarze przeciwdziałania przestępczości na podstawie projektu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem specjalistów z Harvard Business School, Stanford Research Institute, Massachusetts Institute of Technology, China Europe International Business School oraz IESE Business School.

 

Główna część konferencji obejmowała cztery sesje plenarne oraz specjalną sesję posterową. Podjęta tematyka była dyskutowana w środowisku międzynarodowym oraz interdyscyplinarnym. Referaty wygłosili m.in.: dr Enrico Delahaye (Supreme Court of Cassation, Włochy), dr Nina Champion (Criminal Justice Alliance, Wielka Brytania), dr Amanda Elisabeth Perry (University of York, Wielka Brytania), prof. Hank Nuwer (State University of New York, USA), prof. Roberto Setola (Università Campus Bio-Medico, Włochy), prof. Payman Dehghanian (George Washington University, USA), prof. Marco Maccioni (Sapienza University of Rome, Włochy), dr Dewmie Ubeysiri (Sri Jayawardenapura General Hospital, Sri Lanka). W ramach sesji plenarnych została przedstawiona również perspektywa krajowa m.in. przez dr Katarzynę Rozpara-Witkowską (Uniwersytet Warszawski), prof. Helenę Kisilowską, dra Grzegorza Zielińskiego (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego), dra Grzegorza Skrobatowicza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) oraz prof. Krzysztofa Wojcieszka (Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie).

 

Konferencja i przedstawienie rezultatów prowadzonych prac badawczych z ośrodków krajowych i zagranicznych, umożliwiły wymianę wiedzy i dobrych praktyk. Ożywiona dyskusja w trakcie obrad świadczyła o aktualności i wadze podejmowanych zagadnień, z punktu widzenia rozwoju wymiaru sprawiedliwości, prawa, gospodarki i technologii na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości.

 

 

qq online qq online qq online qq online