Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Second workshop: Polish-Hungarian Research Platform”

2021-07-01

W dniu 25 czerwca 2021 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Second workshop: Polish-Hungarian Research Platform”. Wydarzenie to zostało zrealizowane w ramach projektu naukowo-badawczego prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pt. „Polish-Hungarian Research Platform”, w którym uczestniczą znamienici polscy i węgierscy przedstawiciele nauk prawnych.

 

W ramach niniejszego projektu naukowo-badawczego powołano cztery zespoły badawcze, które prowadzą badania w następujących obszarach: 1) Specyfika procesu legislacyjnego przewidzianego dla zmiany konstytucji (w świetle integracji europejskiej i tożsamości konstytucyjnej), 2) Praworządność, 3) Reforma sądownictwa administracyjnego, 4) Efektywność wymiaru sprawiedliwości.

 

W ramach przedmiotowego projektu naukowo-badawczego przewidziano: 7 comiesięcznych międzynarodowych konferencji naukowych, na których członkowie zespołów badawczych prezentują bieżące wyniki swoich badań; finalną konferencję międzynarodową, na której zostaną przedstawione ostateczne wyniki badań; publikację 4 monografii naukowych oraz organizację zdarzeń promujących projekt z udziałem poszczególnych badaczy.

 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2 zarówno pierwsza (28 maja 2021 r.), jak i druga konferencja naukowa (25 czerwca 2021 r.) zostały zorganizowane on-line (na platformie Zoom). Na stronie Instytutu umieszczono link do zdarzenia wraz z agendą, aby umożliwić udział w nim jak największej publiczności.

 

Tradycyjnie wydarzenie inaugurował Dyrektor Instytutu – dr hab. M. Wielec, który powitał zarówno uczestników czynnych, jak i biernych niniejszej konferencji i życzył im owocnych obrad i dyskusji.

 

Referaty wygłoszone poprzez poszczególnych członków zespołów badawczych stanowiły m.in. prezentację wyników badań wstępnych dotyczących wybranych aspektów związanych z rolą tożsamości konstytucyjnej i integracji europejskiej dla zmian w konstytucjach narodowych, praworządności – punktów krytycznych, inicjowania postępowań i środków prawnych oraz wykorzystania socjologii w badaniu skuteczności wszczynania i prowadzenia spraw sądowych.

 

qq online qq online qq online qq online