Międzynarodowe problemy prawne z migracją (wideo)

2023-10-16

W siedzibie IWS odbyła się trzecia edycja Debaty  Oksfordzkiej nt. prawnych aspektów migracji. – Rzeczywiście procesy imigracyjne są obecnie jednym z najważniejszych wyzwań dla Europy. Dlatego w naszej międzynarodowej dyskusji przedstawionych zostało wiele różnych wniosków i interesujących propozycji prawnych – mówił w podsumowaniu debaty prof. Marcin Wielec, dyrektor IWS.  

 

Głównym celem Debaty Oksfordzkiej pt. „Migration Challenges – Legal Responses” (Wyzwania migracyjne – odpowiedzi prawne)  było umożliwienie młodym badaczom zaprezentowania różnych wizji i koncepcji prawnych ws. zachowania równowagi pomiędzy uchodźcami i migrantami oraz  kompetencji UE i państw członkowskich UE w zakresie prawa uchodźczego i migracyjnego. – Głównym celem naszego wydarzenia jest zwrócenie uwagi obywateli Europy na ważne i aktualne tematy związane z przyszłością Europy, a w szczególności Europy Środkowej – mówił w trakcie rozpoczęcia dyskusji prof. UKSW dr hab. Marcin Wielec, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

 

W debacie wzięły udział dwie drużyny z Europy Środkowej składające się ze studentów i młodych badaczy prawa z Węgier, Słowacji, Chorwacji, Rumuni i oczywiście drużyna Polski. – Nie mam wątpliwości, że imigracja jest integralną częścią świata. Jednak ten globalny proces, który w coraz większym stopniu wpływa na nasze kraje, musi być racjonalny i przewidywalny – podkreślił prof. Wielec.

 

Jego zdaniem procesy migracyjne wywołują od kilku lat wiele zamieszania w Europie. Dlatego też celem Debaty Oksfordzkiej jest zaprezentowanie przez młodych badaczy różnych pomysłów, a także przeanalizowanie systemów prawnych ich krajów oraz prawa europejskiego nt. sytuacji imigracyjnej.-Główną rolą państwa w procesie imigracji jest stworzenie odpowiedniego środowiska imigracyjnego. Ale należy tego dokonać z poszanowaniem historii, zasady życia i mentalność narodów, które poniosą dodatkowy ciężar przyjmowania imigrantów – wskazał prof. Wielec.

 

Celem debaty jest zwrócenie uwagi obywateli na ważne i istotne tematy związane z przyszłością Europy, a w szczególności Europy Środkowej. Konferencja skierowana jest do praktyków prawa i pracowników naukowych, doktorantów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa migracyjnego. –  Włączenie aktywności młodych badaczy w działalność Sieci Profesorskiej jest świetnym pomysłem. Niezwykle ważne jest, aby opisywanie tego tematu mogło być reprezentowane także przez młodych badaczy. W dzisiejszych czasach migracja jest naprawdę ważnym tematem społecznym, ale niestety także jest kwestią polityczną – mówił prof. Janos Ede Szilagyi, dyrektor Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie.

 

W trakcie debaty młodzi badacze prawa mówili, że temat kryzysu migracyjnego jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wyzwań  XXI wieku. Europa zmaga się z napływem imigrantów i nie jest w stanie znaleźć rozwiązania swoich problemów. Dlatego ważne są badania prawa krajowego i międzynarodowego pod tym  względem, a także zdefiniowanie różnic między imigrantami i uchodźcami, czyli tych dwóch różnych pojęć, które w debacie publicznej i medialnej są często mylone. – Migrantów odróżnia od uchodźców fakt, że oni nie uciekają przed prześladowaniami i poważną krzywdą. Mimo tego coraz powszechniej spotyka się stosowanie wymiennie terminów „uchodźca” i „migrant” w mediach i dyskusjach publicznych. Konieczne więc jest uznanie zasadniczej różnicy między nimi na arenie międzynarodowej – mówiła Ágota Szekeres z Uniwersytetu w Miszkolcu.

 

Migracja jest bowiem dobrowolnym przekroczeniem granicy w poszukiwaniu lepszych możliwości ekonomicznych. Zacierająca się różnica znaczenia między uchodźcami a migrantami, może powodować niebezpieczeństwo z uwagi na szczególną ochronę prawną, której potrzebują uchodźcy po przekroczeniu granicy. Według uczestników Debaty Oksfordzkiej łączenie terminu uchodźca i migrant może podważyć wsparcie społeczne dla prawdziwych uchodźców i instytucji azylu.

 

Debata Oksfordzka zorganizowana została 9 października 2023 r.  w ramach projektu Central European Professors’ Network, koordynowanej przez Central European Academy. Jest wydarzeniem upowszechniającym prace grupy badawczej „Wyzwania migracyjne – odpowiedzi prawne”, którą kieruje dyrektor IWS prof. UKSW dr hab. Marcin Wielec. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

 

 

qq online qq online qq online qq online