Młodzi liderzy prawa poznali pracę prokuratury

2022-12-15

Blisko 30 młodych adeptów prawa miało okazję spotkać się oraz dyskutować z przedstawicielami środowisk prawniczych w ramach trzeciego  zjazdu II edycji Pracowni Liderów Prawa Junior – programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Misją przedsięwzięcia  jest kształcenie przyszłych państwowych elit.

 

Podczas zjazdu Pracowni Liderów Prawa Junior, które odbyło się 10 grudnia 2022 r. w siedzibie IWS,  młodzi adepci prawa mogli poznać zasady postępowania karnego, mediacji w wymiarze sprawiedliwości, strukturę polskiej prokuratury oraz metodykę pracy prokuratora. W trakcie spotkania  mec. Monika Horne-Cieślak,  mec. Agnieszka Zemke-Górecka oraz prok. Jakub Romelczyka podzielili sie z młodymi swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem zawodowy.

 

Misją Pracowni Liderów Prawa jest kształcenie przyszłych państwowych elit. Młodzi adepci prawa oprócz możliwości uzyskania wysokiego poziomu wiedzy, uczą się jak odpowiednio reagować i podejmować decyzje, których celem jest dobro wspólne. Cykliczne zjazdy są okazją do spotkań oraz pogłębiania wiedzy  m. in. od aktualnych liderów prawa, polityki oraz gospodarki.

 

Program zaadresowany jest do niepełnoletnich i pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu nauk prawnych, politologicznych, socjologicznych, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa oraz szeroko pojętej państwowości.

 

Wśród prowadzących znajdują się wykładowcy z najbardziej renomowanych polskich uczelni, jak również praktycy z obszaru służby publicznej, w tym ministrowie, wysocy urzędnicy państwowi odpowiadający za ważne obszary funkcjonowania państwa, w szczególności w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

 

Udział w programie Pracowni Liderów Prawa Junior może wziąć osoba, która ukończyła 15. rok życia, a nie ukończyła 21. oraz jest uczniem szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Udział jest nieodpłatny.

 

Więcej o programie na stronie: https://plpjunior.iws.gov.pl

 

 

qq online qq online qq online qq online