Nagrody IWS za najlepsze habilitacje i doktoraty

2022-11-28

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się posiedzenie Kapituły IV Edycji „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”. Po długich obradach, dyskusji i głosowaniu 28 listopada 2022 r. ogłoszono wyniki konkursu.

 

Celem konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. – Nasz konkurs ma już swoją renomę w środowisku naukowym, której nikt się nie spodziewał, gdy rozpoczynaliśmy jego organizację cztery lata temu – mówił na otwarciu posiedzenia Kapituły konkursu dr hab. Marcin Wielec, profesor UKSW i Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. – członkostwo Szanownych Państwa w naszej Kapitule to wielki zaszczyt dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, ale także dla tych osób, które Państwo wyróżniacie, ponieważ otrzymanie narody od takiego grona naukowego, to przecież wielki prestiż – dodał prof. Marcin Wielec.

 

Prace nadesłane do konkursu reprezentują różne dziedziny prawa. Wiele z nich otrzymało bardzo wysokie oceny w wymaganych recenzjach naukowych. – Najwyższe oceny otrzymały prace habilitacyjne, których poziom w tym roku był wysoki – powiedziała dr Agnieszka Mikos-Sitek, Kierownik Wydawnictwa IWS oraz Przewodnicząca Kapituły konkursu. – Autorzy nagrodzonych prac oprócz nagród pieniężnych, mają okazję opublikowania swoich doktoratów w Wydawnictwie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. W poprzednich edycjach naszego konkursu wielu autorów skorzystało z możliwości publikacji – dodała dr Agnieszka Mikos-Sitek.

 

 

Nagrodzone prace habilitacyjne:

 

1 miejsce: dr hab. Marta Romańczuk-Grącka

za pracę: „Pojęcie i funkcje przymusu psychicznego w prawie karnym”

 

2 miejsce: dr hab. Andrzej Olaś

za pracę: „Zarzut potrącenia w procesie cywilnym”

 

3 miejsce: prof. ucz. dr hab. Edyta Hadrowicz

za pracę: „Odpowiedzialność członków za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego a podmiotowość prawna”

 

 

Nagrodzone prace doktorskie:

 

1 miejsce: dr Justyna Węglińska

za pracę: „Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarzy za błędy medyczne”

 

2 miejsce: dr Marzena Czochra

za pracę: „Prawnokarna ochrona zdrowia dziecka poczętego w Polsce i Hiszpanii”

 

3 miejsce: dr Patrycja Balcer-Czarnecka

za pracę: „Rola i znaczenie zarzutów apelacyjnych w postępowaniu karnym”

 

3 miejsce: dr Marcin Jędrysiak

za pracę: „Państwo i prawo w myśli Bohdana Kistiakowskiego (1867-1920)”

 

 

 

qq online qq online qq online qq online