if (window.addthis_product === undefined) { window.addthis_product = "wpp"; } if (window.wp_product_version === undefined) { window.wp_product_version = "wpp-6.2.7"; } if (window.addthis_share === undefined) { window.addthis_share = {}; } if (window.addthis_config === undefined) { window.addthis_config = {"data_track_clickback":true,"ignore_server_config":true,"ui_atversion":300}; } if (window.addthis_layers === undefined) { window.addthis_layers = {}; } if (window.addthis_layers_tools === undefined) { window.addthis_layers_tools = [{"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}]; } else { window.addthis_layers_tools.push({"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}); } if (window.addthis_plugin_info === undefined) { window.addthis_plugin_info = {"info_status":"enabled","cms_name":"WordPress","plugin_name":"Share Buttons by AddThis","plugin_version":"6.2.7","plugin_mode":"WordPress","anonymous_profile_id":"wp-58227ccdd78cae79b344b681bc095170","page_info":{"template":"posts","post_type":""},"sharing_enabled_on_post_via_metabox":false}; } (function() { var first_load_interval_id = setInterval(function () { if (typeof window.addthis !== 'undefined') { window.clearInterval(first_load_interval_id); if (typeof window.addthis_layers !== 'undefined' && Object.getOwnPropertyNames(window.addthis_layers).length > 0) { window.addthis.layers(window.addthis_layers); } if (Array.isArray(window.addthis_layers_tools)) { for (i = 0; i < window.addthis_layers_tools.length; i++) { window.addthis.layers(window.addthis_layers_tools[i]); } } } },1000) }());

Nauka na rzecz polskiego więziennictwa

2018-11-21

20 listopada 2018 r w Warszawie odbyła się konferencja Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”, której partnerem był Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Konferencja podsumowała kilkumiesięczną działalność naukową i badawczo-rozwojową Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki, państwowej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości. Misją Instytutu jest wspieranie rozwoju polskiego systemu penitencjarnego oraz nauk związanych z jego funkcjonowaniem, przez tworzenie, aktualizowanie i weryfikowanie naukowych podstaw funkcjonowania więziennictwa dla potrzeb profilaktyki kryminologicznej oraz praktyki penitencjarnej.

 

Tematem konferencji, która odbyła się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego była zwarta w haśle głównym idea wspierania więziennictwa przez naukę w realizacji jego trudnych zadań. W swoim wystąpieniu ppłk dr Marcin Strzelec, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, mówił o utworzeniu jednej, relatywnie silnej instytucji odpowiedzialnej za najważniejsze dydaktyczne i naukowe zadania Służby Więziennej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele świata nauki i praktycy z Polski, a także Wielkiej  Brytanii, co zapewniło wydarzeniu międzynarodowy oraz interdyscyplinarny charakter. Jej celem była prezentacja wyników badań, wymiana poglądów i doświadczeń oraz formułowanie propozycji rozwiązań prawnych i praktycznych obejmujących obszary resocjalizacji oraz readaptacji społecznej różnych grup docelowych. W wykładzie inauguracyjnym dyrektor Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki ppłk dr Piotr Łapiński przedstawił sprawozdanie z działalności naukowo – badawczej Instytutu, zwracając  uwagę na bieżące problemy oraz wyzwania  współczesnej penitencjarystyki.

 

Konferencja obejmowała sesję plenarną, sesję posterową oraz wykładową. Problematyka paneli dyskusyjnych oscylowała wokół zarządzania dorobkiem nauki w polskim systemie penitencjarnym, dynamiki zjawisk wewnątrz-więziennych jako wyzwań dla empirystów i praktyków, przesłanek zastosowania systemu dozoru elektronicznego w orzecznictwie  sądów penitencjarnych,  zarządzania kadrą więzienną oraz nowoczesnych technologii w zastosowaniach resocjalizacyjnych i readaptacyjnych osób pozbawionych wolności.

 

Partnerami oraz współorganizatorzy tego przedsięwzięcia byli:

 

  • Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie,
  • Instytut Wymiaru Sprawiedliwości,
  • Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna,
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  • Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Patronat honorowy nad konferencją  objął Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.