Nauka na rzecz polskiego więziennictwa

2018-11-21

20 listopada 2018 r w Warszawie odbyła się konferencja Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”, której partnerem był Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Konferencja podsumowała kilkumiesięczną działalność naukową i badawczo-rozwojową Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki, państwowej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości. Misją Instytutu jest wspieranie rozwoju polskiego systemu penitencjarnego oraz nauk związanych z jego funkcjonowaniem, przez tworzenie, aktualizowanie i weryfikowanie naukowych podstaw funkcjonowania więziennictwa dla potrzeb profilaktyki kryminologicznej oraz praktyki penitencjarnej.

 

Tematem konferencji, która odbyła się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego była zwarta w haśle głównym idea wspierania więziennictwa przez naukę w realizacji jego trudnych zadań. W swoim wystąpieniu ppłk dr Marcin Strzelec, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, mówił o utworzeniu jednej, relatywnie silnej instytucji odpowiedzialnej za najważniejsze dydaktyczne i naukowe zadania Służby Więziennej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele świata nauki i praktycy z Polski, a także Wielkiej  Brytanii, co zapewniło wydarzeniu międzynarodowy oraz interdyscyplinarny charakter. Jej celem była prezentacja wyników badań, wymiana poglądów i doświadczeń oraz formułowanie propozycji rozwiązań prawnych i praktycznych obejmujących obszary resocjalizacji oraz readaptacji społecznej różnych grup docelowych. W wykładzie inauguracyjnym dyrektor Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki ppłk dr Piotr Łapiński przedstawił sprawozdanie z działalności naukowo – badawczej Instytutu, zwracając  uwagę na bieżące problemy oraz wyzwania  współczesnej penitencjarystyki.

 

Konferencja obejmowała sesję plenarną, sesję posterową oraz wykładową. Problematyka paneli dyskusyjnych oscylowała wokół zarządzania dorobkiem nauki w polskim systemie penitencjarnym, dynamiki zjawisk wewnątrz-więziennych jako wyzwań dla empirystów i praktyków, przesłanek zastosowania systemu dozoru elektronicznego w orzecznictwie  sądów penitencjarnych,  zarządzania kadrą więzienną oraz nowoczesnych technologii w zastosowaniach resocjalizacyjnych i readaptacyjnych osób pozbawionych wolności.

 

Partnerami oraz współorganizatorzy tego przedsięwzięcia byli:

 

  • Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie,
  • Instytut Wymiaru Sprawiedliwości,
  • Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna,
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  • Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Patronat honorowy nad konferencją  objął Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

 

qq online qq online qq online qq online