Negocjacje i zarządzanie kreatywne

2023-12-18

Kreatywność i negocjacje w praktyce wymiaru sprawiedliwości – to główny temat trzeciego zjazdu Pracowni Zarządzania Strategicznego, programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Zajęcia były prowadzone przez specjalistę Google oraz profesor ze Szkoły Głównej Handlowej.  

 

W siedzibie Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości odbył się trzeci zjazd Pracowni Zarządzania Strategicznego, programu edukacyjnego IWS. Głównym tematem zajęć w dniach 15-17 grudnia 2023 r.  było zarządzanie kreatywne i negocjacje, czyli zagadnienia  szczególnie istotne dla struktur administracji publicznej i kadr wymiaru sprawiedliwości.

 

Specjalista z Google Cezary Jaroni poprowadził zajęcia z efektywnego tworzenia dokumentów oraz z zarządzania kreatywnego ze szczególnym uwzględnieniem możliwości sztucznej inteligencji. Natomiast prof. Joanna Żukowska ze Szkoły Głównej Handlowej mówiła o negocjacjach w kontekście publicznoprawnym.

 

Temat zarządzania kreatywnego i negocjacji jest szczególnie istotny dla struktur administracji publicznej i kadr wymiaru sprawiedliwości. Rozwiązania obecne od lat w biznesie docierają do podmiotów publicznych z wieloletnim opóźnieniem. Program Pracowni Zarządzania Strategicznego jest zatem odpowiedzią na to zjawisko, próbując – poprzez edukację – przenosić dobre, nowoczesne rozwiązania do funkcjonowania szeroko pojętej administracji publicznej.

 

Zajęcia na trzecim zjeździe Pracowni Zarządzania Strategicznego były okazją dla uczestników do zdobycia wiedzy i umiejętności, które mogą wykorzystać w swojej pracy zawodowej i społecznej. Program Pracowni Zarządzania Strategicznego jest cennym uzupełnieniem kształcenia prawników, urzędników oraz liderów społeczności. Pozwala im na zdobycie umiejętności, które są niezbędne w dzisiejszym świecie biznesu i zarządzania, a które mogłyby być skutecznie transponowane do nowoczesnej administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości.

 

Pracownia Zarządzania Strategicznego (PZS) ma rozwijać kompetencje uczestników programu, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli kształtować rzeczywistość w swoim otoczeniu zawodowym, społecznym i instytucjonalnym. Absolwenci PZS zdobędą umiejętności innowacyjnych sposobów zarządzania, czyli będą lepiej przygotowani do wprowadzania zmian zwiększających efektywność funkcjonowania swoich organizacji. Zdobędą także wiedzę i kompetencje zarządzania projektami, zasobami ludzkimi oraz zarządzania kryzysowego.

 

W ramach edukacyjnego programu IWS szczególny nacisk położony jest również na zagadnienia zarządzania w jednostkach wymiaru sprawiedliwości, administrowania jednostkami publicznymi, jak również szkolenie z retoryki i argumentacji prawniczej. Podniesienie kompetencji absolwentów programu będzie skutkowało wzmocnieniem ich pozycji na rynku pracy, ale przede wszystkim zapewni podmiotom z nimi współpracującym możliwość przemian na płaszczyźnie planowania, podejmowania decyzji, motywowania zespołowego i podniesienia jakości kontroli. Program adresowany jest przede wszystkim do młodych liderów społeczności, osób piastujących lub przygotowujących się do pełnienia kierowniczych stanowisk w instytucjach publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem struktur wymiaru sprawiedliwości – organizacjach pozarządowych oraz przedsiębiorstwach o strategicznym znaczeniu dla państwa.

 

W ramach Pracowni Zarządzania Strategicznego odbędą się jeszcze trzy zjazdy, więcej o projekcie można przeczytać na www.pzs.iws.gov.pl

 

 

qq online qq online qq online qq online