Ochrona praw dziecka w systemie prawnym RP

2022-10-11

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ochrona praw dziecka w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej”. Udział w konferencji zapowiedział Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz eksperci z zakresu praw dziecka i ucznia.

 

Wydarzenie jest organizowane przez Młodzieżową Radę Sprawiedliwości, we współpracy z IWS, Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości oraz Radą Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Sprawiedliwości. – Konferencja o ochronie prawach dziecka jest niezwykle ważnym wydarzeniem, nad którego realizacją wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży myśleliśmy już od dawna. Jako studenci i uczniowie szkół średnich dostrzegamy bowiem wieloaspektowość oraz ciągłą aktualność problemów i wyzwań dotyczących ochrony praw dziecka i ucznia, które wymagają podjęcia szybkich i precyzyjnych działań. Niewątpliwie zaprezentowane podczas konferencji postulaty i wnioski legislacyjne przyczynią się do poprawy sytuacji w ochronie praw dziecka – mówi Błażej Bawolik, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości.

 

Konferencja odbędzie się 13 października (czwartek) 2022 roku w trybie hybrydowym, w godzinach 9:30-18:00. Goście, którzy zdecydują się występować stacjonarnie i zakwalifikują się, otrzymają zaproszenie do wygłoszenia referatu w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (ul. Krakowskie Przedmieście 25 w Warszawie).

 

W ramach tematyki niniejszej konferencji zachęcamy do analizy przykładowo poniższych zagadnień:

– wybrane aspekty ochrony praw dziecka w Polsce w porównaniu do innych państw,
– historia ochrony praw dziecka w Polsce,
– udział Polski w tworzeniu międzynarodowego standardu ochrony praw dziecka na świecie,
– analiza socjologiczna kwestii ochrony praw dziecka i naruszeń praw dziecka,
– prawa ucznia i studenta,
– obowiązki dzieci,
– szczegółowe analizy konkretnych praw dziecka,
– i inne.

 

Pytania można zadawać drogą mailową na adres: konferencja.prawadziecka@gmail.com. Udział w konferencji jest zwolniony ze wszelkich opłat.

 

 

 

qq online qq online qq online qq online