NAGRODY

 

Przewidziane są następujące nagrody pieniężne dla uczestników, którzy zajmą kolejno:

 

I Miejsce – 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych),

II Miejsce – 4 000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych),

III Miejsce – 3 000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych).

 

W wyniku III etapu uczestnicy, którzy osiągną trzy najlepsze wyniki zostają laureatami Olimpiady, pozostali uczestnicy III etapu zostają finalistami Olimpiady. Dla najlepszych finalistów przewidziane jest wyróżnienie poprzez przyznanie im nagrody w wysokości po 500 złotych (słownie: pięćset złotych).

 

Dla laureatów Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości nagrodą może być także indeks umożliwiający rozpoczęcie studiów. Nagrodą zamiast ww. indeksu mogą być także dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji na studia.

 

Wszyscy laureaci oraz finaliści ponadto otrzymają dyplomy oraz zaświadczenia potwierdzające udział w Olimpiadzie.

 

WSTECZ


qq online qq online qq online qq online