KOMUNIKATY    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY    TERMINARZ    OKRĘGI    DOKUMENTY    NAGRODY    KONTAKT

 

OLIMPIADA WIEDZY O PRAWIE I WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

 

 

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizowana jest przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Tematyka zagadnień, ich forma oraz różnorodność zadań ma zmusić uczestników do samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Olimpiada winna prowadzić do aktywizacji społeczeństwa w zakresie prawa, co przyczyni się do zwiększenia świadomości oraz szerzenia edukacji prawnej. Zagadnienia poruszane w olimpiadzie dotyczą ważnych kwestii, bliskich młodym ludziom takich jak m.in.: zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność karna małoletnich, ochrona praw konsumentów, prawo w sieci, prawo autorskie, prawo samorządowe, zagadnienia ustrojowe, a także szeroko rozumiana interdyscyplinarna wiedza ogólna, w szczególności obejmująca zakres wiedzy o społeczeństwie. Dążąc do samodoskonalenia olimpiada przygotowana przez IWS odchodzi od utartego schematu zwykłego testu. Zamiast tego IWS proponuje innowacyjny charakter przeprowadzenia każdego z trzech etapów:

 

I Etap – Test online

 

Test ma charakter eliminacyjny i jest podzielony na pięć etapów. Test rozwiązywany jest online przez wszystkich uczestników jednocześnie. W zależności od sytuacji epidemiologicznej będzie odbywać się to zdalnie (z uwzględnieniem niezbędnych zabezpieczeń przed oszustwem).

 

II Etap – Praca pisemna na wybrany temat

 

Każdy z uczestników, który przejdzie pierwszy etap będzie miał za zadanie przygotować pracę pisemną na jeden spośród przedstawionych przez organizatora tematów. Uczestnicy powinni wykazać się kreatywnością i interdyscyplinarnym spojrzeniem. Na rozwiązanie zadania przewidziane jest 180 minut.

 

III Etap – Turniej wiedzy

 

Ostatni etap to turniej wiedzy, zostanie zakwalifikowanych do niego 20 uczestników.  Turniej podzielony jest na dwie rundy. Pierwsza to runda eliminacyjna. Do ścisłego finału przechodzi 5 uczestników. Podczas rundy finałowej każdy z uczestników będzie odpowiadał na losowe pytania do momentu udzielenia trzech nieprawidłowych odpowiedzi. Uczestnik, który jako ostatni udzieli trzeciej nieprawidłowej odpowiedzi zostaje zwycięzcą Olimpiady.