JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

 

Szanowni Państwo,

 

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości! Druga edycja Olimpiady organizowana jest pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

 

Tematyka zagadnień, ich forma oraz różnorodność zadań mają skłonić uczestników do samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy.

 

Osoby, które chcą wziąć udział w olimpiadzie mogą wysyłać zgłoszenia do dnia 20 października 2021 r. Prosimy o zgłaszanie się za pomocą platformy edukacyjnej umieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://olimpiada.swws.edu.pl/. W tym celu należy:

 

Wejść na wyżej wymienioną stronę internetową

Kliknąć przycisk „Nowe konto”

Kliknąć przycisk „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”

Wypełnić formularz. Pola z czerwonym wykrzyknikiem są wymagane.

W polu „Miasto” należy wpisać miejscowość, w której szkoła ma siedzibę

W polu „Instytucja/ Nazwa jednostki/ Miejsce zatrudnienia” należy wpisać pełną nazwę szkoły

Po wypełnieniu formularza, kliknąć przycisk „Utwórz moje nowe konto”

Aby dokończyć rejestrację należy postępować zgodnie z instrukcją wysłaną na podany w formularzu adres e-mail

Po otrzymaniu komunikatu „Twoja rejestracja została potwierdzona” należy kliknąć przycisk „Kontynuuj”, a następnie z menu po lewej stronie wybrać przycisk „Strona główna”

Pod kursem „Olimpiada 2021/2022” należy kliknąć przycisk „Wejdź”

W kategorii „Zapisy dla uczestników” należy wpisać klucz dostępu: kwbN7aVz, który da uczestnikom dostęp do testu funkcjonalności Olimpiady, a następnie etapów właściwych.

 

Dla trojga Laureatów Olimpiady przewidziana jest nagroda finansowa w łącznej wysokości 12 000 złotych. Odpowiednio 5 000 złotych za I miejsce, 4 000 złotych za II miejsce, 3 000 złotych za III miejsce. Natomiast dla wybranych finalistów przewidziano nagrody wyróżniające.

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie!

 

 

WSTECZ