JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

 

W celu zgłoszenia uczestnika do Olimpiady, prosimy o wypełnienie dwóch formularzy zgłoszeniowych od dnia 30 września 2022 r. do dnia 20 października 2022 r.

 

– formularz dla nauczyciela uczestnika: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiu7FUW7mPqz4H-04yk0Q6vepjfMTMn7zylPVRdBAPonjvBQ/viewform?usp=sf_link (w przypadku sprawowania opieki nad kilkoma uczestnikami Olimpiady, nauczyciel powinien wypełnić formularz tylko jeden raz);

 

– formularz dla uczestnika: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNOKoJC6iOmzG8hqEsz-x3O1SCHtdLBLP8vtTvPZnDsYFPPg/viewform?usp=sf_link  (powinien zostać wypełniony przez każdego uczestnika samodzielnie).

 

W przypadku uczestnictwa uczniów niepełnoletnich, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

 

Wzór zgody znajduje się na stronie: https://iws.gov.pl/olimpiada/dokumenty/ oraz zostanie przesłany Komisji Szkolnej w formie elektronicznej. Komisja Szkolna po zebraniu wymaganych zgód zobowiązana jest do przesłania ich skanów na adres e-mail Organizatora: olimpiada@iws.gov.pl,  najpóźniej na 7 dni przed terminem I etapu Olimpiady.

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie!

 

 

WSTECZ

 

qq online qq online qq online qq online