KOMUNIKATY   JAK SIĘ ZGŁOSIĆ    TERMINARZ   DOKUMENTY   BAZA PYTAŃ  NAGRODY    KONTAKT    GALERIA

 

 

III EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE I WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

 

 

Trzecia edycja Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizowana jest przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Tematyka zagadnień, ich forma oraz różnorodność zadań mają skłonić uczestników do samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Olimpiada winna prowadzić do aktywizacji społeczeństwa w zakresie prawa, co przyczyni się do zwiększenia świadomości oraz szerzenia edukacji prawnej. Zagadnienia poruszane podczas olimpiady dotyczą ważnych kwestii, bliskich młodym ludziom takich jak m.in.: zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność karna małoletnich, ochrona praw konsumentów, prawo w sieci, prawo autorskie, prawo samorządowe, zagadnienia ustrojowe, a także szeroko rozumiana interdyscyplinarna wiedza ogólna, w szczególności obejmująca zakres wiedzy o społeczeństwie. Dążąc do samodoskonalenia olimpiada przygotowana przez IWS odchodzi od utartego schematu zwykłego testu. Zamiast tego IWS proponuje innowacyjny charakter przeprowadzenia każdego z trzech etapów:

 

 

I Etap – Test online

 

Pierwszy etap ma charakter eliminacyjny i polega na rozwiązaniu testu online na platformie wskazanej przez Organizatora przez wszystkich uczestników jednocześnie. Na rozwiązanie testu uczestnicy będą mieli 40 minut.

 

 

II Etap – Rozwiązanie kazusów

 

Każdy z uczestników, który przejdzie do drugiego etapu będzie miał za zadanie przygotować online na platformie wskazanej przez Organizatora rozwiązania trzech kazusów tj. z zakresu prawa administracyjnego, prawa karnego i prawa cywilnego. Uczestnicy powinni zwrócić uwagę na poprawność formalną, merytoryczną i bezbłędny zapis rozwiązania kazusów, a także wykazać się kreatywnością oraz interdyscyplinarnym spojrzeniem. Na rozwiązanie zadania przewidziane jest 120 minut.

 

III Etap – Turniej wiedzy

 

Do ostatniego etapu, zorganizowanego w formie turnieju wiedzy, zostanie zakwalifikowanych co najmniej 25 uczestników II etapu. Turniej podzielony będzie na dwie rundy, z których pierwsza to runda eliminacyjna, natomiast do drugiej rundy, tj. ścisłego finału przejdzie od 5 do 8 uczestników. Podczas rundy finałowej każdy z uczestników wygłosi mowę końcową przygotowaną na podstawie jednej ze spraw wskazanych na stronie internetowej Organizatora.

 


qq online qq online qq online qq online