Platformy badawcze Europy Centralnej

2022-11-30

W ramach współpracy międzynarodowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się konferencja Polsko-Chorwackiej, Słowackiej i Ukraińskiej Platformy Badawczej. Wśród poruszonych zagadnień prawnych znalazła się sztuczna inteligencja, prawna ochrona osób starszych, mediacje oraz sądownictwo administracyjne.

 

Obok rozbudowanej współpracy w ramach Platformy Polsko-Węgierskiej, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości prowadzi badania także z naukowcami ze Słowacji, Chorwacji i Ukrainy. Konferencja zespołów badawczych z tych wszystkich państw odbyła się zdalnie 23 listopada 2022 roku.  – Z przyjemnością otwieram konferencję podsumowującą prace trzech międzynarodowych zespołów badawczych. Dziś spotykamy się on-line, ale  mam nadzieje, że podczas  kolejnej  edycji naszego projektu będziemy mogli spotkać się w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie – mówi dr hab. Marcin Wielec, profesor UKSW i dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Podczas konferencji naukowej podsumowano badania dziewięciu badaczy z Chorwacji, Słowacji i Ukrainy, którzy przez ostatnie miesiące prowadzili badania nad czterema zagadnieniami: sztuczna inteligencja, ochrona osób starszych, mediacja, sądownictwo administracyjne.  – Naszym celem jest nawiązanie trwałej, silnej i bliskiej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy naukowcami z naszego regionu Europy. Chcemy, aby  nasze platformy były przestrzenią szerokiej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz źródłem nowych i zdrowych pomysłów, które będą odzwierciedlać specyfikę naszego regionu  Europy – podkreślił  prof. Marcin Wielec.

 

Podczas referatów i długiej dyskusji poruszono problemy, z jakimi borykają się państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym m.in. brak nadąrzających za rozwojem społecznym i naukowym regulacji prawnych. Badania wykazały, że część problemów prawnych ma charakter uniwersalny, bo dotyczą wszystkich państw naszego regionu. Dalsze wspólne badania w tym zakresie mogą pomóc w zbudowaniu uniwersalnego modelu radzenia sobie z wyzwaniami współczesności. – Treść poszczególnych referatów zostanie opublikowana w tekstach naukowych, które każdy z badaczy zobowiązany jest przygotować. Liczymy, że znajdziemy w nich konkretne postulaty de lege ferenda, które pozwolą nam na udoskonalenie prawodawstwa – mówił dr Konrad Brudziak, koordynator projektu międzynarodowych platform badawczych.

 

 

qq online qq online qq online qq online