Podsumowanie debaty nt. prawa do prywatności (video)

2022-11-16

„Prawo do prywatności jako aktualny problem XXI wieku” oraz „Prawo do prywatności jako element polskiego ustawodawstwa” – to tytuły dwóch paneli dyskusyjnych w ramach  HARD-TALK „The Right to Privacy”. W rolę panelistów wcielili się studenci i magistrzy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawie.

 

Podczas pierwszego panelu „Prawo do prywatności jako aktualny problem XXI wieku”, prelegenci poruszyli kwestie dotyczące ujęcia prawa do prywatności na poziomie konstytucyjnym, poddając także analizie ochronę prywatności za pośrednictwem prawa cywilnego, katalogu przestępstw godzących w sferę prywatności obywateli czy istotę prywatność w relacjach pracodawca – pracownik.

 

W drugim panelu zatytułowanym „Prawo do prywatności jako element polskiego ustawodawstwa”  paneliści odnieśli się do istoty prawa do bycia zapomnianym a zatem przejęcia kontroli nad bezterminowym przetwarzaniem informacji przez nas udostępnionych, spojrzenia polskiego ustawodawcy na prywatność dzieci i na obligatoryjne  poszanowanie poczucia odrębności przed ukończeniem 18 lat czy też prowadzenia dokumentacji medycznej podczas procesu leczenia.

 

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach działalności sieci profesorskiej Central European Professors’ Network koordynowanej przez University of Miskolc – Central European Academy.

 

 

 

 

qq online qq online qq online qq online