Podsumowanie Polsko-Węgierskiej Platformy Badawczej (video)

2022-11-02

Konferencja podsumowująca pierwszy rok współpracy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z Instytutem Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie została opublikowana na platformie Youtube. Celem projektu jest wypracowanie postulatów legislacyjnych.

 

Pod koniec 2021 roku w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się międzynarodowa konferencja „Polish-Hungarian Research Platform”, której celem było podsumowanie pierwszy roku współpracy naukowej, która owocnie się rozwija. Teraz zapis video konferencji jest dostępny w całości na platformie Youtube.

 

Rozpoczęte w 2021 r. polsko-węgierskie przedsięwzięcie naukowe ma prowadzić do pogłębionej analizy procesu legislacyjnego dotyczącego zmiany ustawy zasadniczej, praworządności, reformy sądownictwa administracyjnego i efektywności wymiaru sprawiedliwości. W tym celu powołano cztery polsko-węgierskie zespoły badawcze, które będą prowadziły analizy tych zagadnień. Każdy zespół tworzy sześciu wybitnych przedstawicieli nauk prawnych zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa. – Naszymi projektami w Europie Środkowej chcemy przełamać monopol zachodnioeuropejskich ośrodków naukowych. Jest ważne szczególnie dziś, gdy żyjemy w czasach odejścia od naturalnych wartości, tradycyjnie pojmowanego świata, czyli odchodzenia od tego wszystkiego, co w naszych społecznościach sprawdziło się i przyniosło pozytywny efekt – mówił podczas otwarcia konferencji dr hab. Marcin Wielec, profesor UKSW i dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Z uznaniem do polsko-węgierskiej współpracy odniósł się także wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski. Wskazał, że  ten obszar współpracy w obrębie nauk prawnych nie był dobrze wykorzystany po 1989 roku, gdy Polska i Węgry odzyskały suwerenność. – Ta współpraca zmieni pozycję nauki polskiej i węgierskiej w całym dyskursie nauk prawnym w Europie. Jest to bardzo ważne w kontekście integracji europejskiej, bo nasze badania oraz refleksja poszerzają naszą wiedzę nt. roli państwa i narodu – wskazał dr Marcin Romanowski.

 

W ramach projektu „Polish-HungarianResearch Platform” powołano cztery polsko-węgierskie zespoły badawcze od procesu legislacyjnego zmiany konstytucji, praworządności, reformy sądownictwa administracyjnego oraz efektywności wymiaru sprawiedliwości. Efektem tej pracy będą monografie naukowe ze wszystkich czterech obszarów.- Celem jest wypracowanie wielu postulatów zarówno dla polskiego, węgierskiego jak i międzynarodowego legislatora – mówił Bartłomiej Oręziak, koordynator Centrum Analiz Strategicznych IWS.

 

 

Recordings in Polish:

 

Part 1

 

 

Part 2

 

 

Part 3

 

 

Part 4

 

Recordings in Hungarian:

 

Part 1

 

 

Part 2

 

 

Part 3

 

 

Part 4

 

 

qq online qq online qq online qq online