Polsko-norweskie badania nad ochroną dzieci

2023-12-18

Przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości uczestniczyli w naukowo-badawczej wizycie w Norwegii. Międzynarodowy projekt badawczy jest ściśle powiązany ze zmianami w zakresie ochrony praw dzieci w Polsce, a  w szczególności z tzw. ustawą Lex Kamilek.

 

 Spotkania polskiej delegacji z naukowcami norweskiego Uniwersytetu w Stavanger w dniach 14-15 grudnia było kolejnym etapem realizacji międzynarodowego projektu badawczego pt. „Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy Domowej”.

 

W trakcie spotkań dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości prof. Marcin Wielec mówił o prowadzonych w Polsce badaniach serious case review w zakresie zapobiegania przemocy wobec małoletnich. Natomiast zastępca dyrektora IWS prof. Paweł Sobczyk zaprezentował rozwiązania prawne w tzw. ustawie lex Kamilek.

 

Tomasz Bojanowski i Julia Starybrat z IWS przedstawili informacje nt. zaawansowania prac w ramach projektu pt. „Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy Domowej” oraz omówili szczegóły ewaluacji projektu prowadzonego w polskich gminach. Natomiast dr Jarosław Przeperski razem z stroną norweską omówił kwestie badawcze w trakcie prac nad wspólnym artykułem naukowym, który jest opracowywany w ramach  projektu.

 

Polsko-norweski projekt pt. ”Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej” realizowany jest przez Centrum Analiz Strategicznych IWS. Jego celem jest zbudowanie, w oparciu o naukowe założenia i przetestowanie w wybranych gminach, spójnego modelu poprawy bezpieczeństwa domowego. Wypracowane rozwiązania zostaną skierowane do specjalistów, naukowców, decydentów i polityków, których zadaniem będzie implementacja wypracowanego modelu zapobiegania przemocy domowej.

qq online qq online qq online qq online