Porozumienie IWS z Uniwersytetem Opolskim

2022-10-10

Po kilku latach owocnej niesformalizowanej współpracy, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego zawarły porozumienie o współpracy. Porozumienie podpisał 28 września 2022 r. Dyrektor Instytutu prof. ucz. dr hab. Marcin Wielec i Zastępca Dziekana WPiA dr Rafał Wielki.

 

Strony zadeklarowały kontynuowanie dotychczasowej i podjęcie nowej współpracy w zakresie prac badawczych i naukowych odpowiadających kompetencjom stron oraz potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego. Porozumienie zakłada także wymianę wiedzy naukowej i aplikacyjnej w zakresie prac badawczych i naukowych prowadzonych przez IWS i Wydział Prawa i Administracji UO.

 

Podpisany dokument zakłada aktywizację rozwoju zawodowego szczególnie uzdolnionych studentów i słuchaczy poprzez umożliwienie odbywania praktyk zawodowych, a także wspólnego występowania o środki przyznawane na zasadach konkursowych w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.  Obie instytucje zadeklarowały poszukiwanie możliwości rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji i badań naukowych oraz promocji podejmowanej współpracy w serwisach internetowych. Porozumienia stwarza także nowe możliwości dla studentów WPiA, m.in. w zakresie staży i współpracy przy badaniach prowadzonych przez IWS.

 

 

qq online qq online qq online qq online