„Prawo w Działaniu” zakwalifikowane do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

2019-04-02

Czasopismo „Prawo w Działaniu” zostało zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Aby znaleźć się w gronie wybranych, ze względu na sporą konkurencję, projekt czasopisma musiał uzyskać co najmniej 75 punktów. Dofinansowanie pozwoli na dalszy rozwój czasopisma i ulepszenie polityki wydawniczej. „Prawo w Działaniu” znajdzie się w  ministerialnym wykazie czasopism naukowych, w związku z czym za opublikowany w nim artykuł autorom będzie przyznawanych  20 punktów.

Pełny wykaz czasopism objętych wsparciem można znaleźć tutaj:   https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wynikow-konkursu-ogloszonego-w-ramach-programu-wsparcie-dla-czasopism-naukowych

qq online qq online qq online qq online