Problemy demograficzne Europy

2023-10-06

Prawnicy, ekonomiści, demografowie oraz socjolodzy wzięli udział w konferencji naukowej nt. wyzwań demograficznych Europy, która odbyła się w Budapeszcie. Na zaproszenie organizatorów międzynarodową konferencję naukową otworzył zastępca dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości prof. Paweł Sobczyk. 

 

Debata naukowa pt. „Demographic issues and solutions in Europe” była podsumowaniem dotychczasowych kilkumiesięcznych badań prowadzonych przez międzynarodowy zespół badaczy (Chorwacja, Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Polska), którego prace koordynuje prof. Paweł Sobczyk, zastępca dyrektora IWS oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

 

Celem badawczym zespołu naukowców kierowanego przez prof. Sobczyka jest zbadanie makroekonomicznych skutków zmian demograficznych, określenie miejsca rodziny i polityki rodzinnej w przezwyciężaniu kryzysu demograficznego oraz przegląd wyzwań stojących przed polityką prorodzinną w Europie Środkowej. Ponadto, prawnicy prowadzą badania nt. roli prawa rodzinnego i prawa medycznego w ochronie rodzin i dzieci, a także prawne aspekty promowania działań pronatalnych w celu rozwiązania problemów demograficznych.

 

W konferencji wzięli udział przede wszystkim prawnicy, ale także ekonomiści, demografowie oraz socjolodzy zajmujący się problematyką rodziny i demografii. Prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk wygłosił referat pt. „Constitutional fundings of family policy”. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości reprezentował także prof. Akademii Sztuki Wojennej dr hab. Marek Bielecki, który wystąpił z referatem pt. „Family protection in christianethics and canon law”.

 

Międzynarodowa konferencja naukowa nt. polityki rodzinnej i demograficznej została zorganizowana w dniach 5-6 października 2023 r. przez Central European Academy. Współorganizatorami konferencji były następujące instytucje naukowe: Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Faculty of Law of the University of Miskolc oraz Central-European Association for Comparative Law.

 

qq online qq online qq online qq online