Rozwój współpracy naukowej Europy Środkowej

Przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wzięli udział w polsko-węgierskich rozmowach na temat rozwoju badań naukowych oraz szkolnictwa wyższego w Europie Środkowej. 


Księga Jubileuszowa

Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ma zaszczyt poinformować grono Czytelników o wydaniu Księgi jubileuszowej z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Emila W. Pływaczewskiego pt. Człowiek, społeczeństwo i państwo z perspektywy nauk kryminologicznych, pod wytrwałą i skrupulatną redakcją naukową Ewy M. Guzik-Makaruk, Katarzyny Laskowskiej i Wojciecha Filipkowskiego.


Konkursu na najlepszą pracę w zakresie prawa migracyjnego

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę w zakresie prawa migracyjnego organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.


Debata Oksfordzka o wyzwaniach migracji (zapowiedź)

„Wyzwania migracyjne – odpowiedzi prawne” – to temat trzeciej edycji Debaty Oksfordzkiej, która odbędzie się  9 października 2023 w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Jej celem jest zwrócenie uwagi obywateli Europy na ważne i istotne tematy związane z przyszłością Europy, a w szczególności Europy Środkowej.


Cyberbezpieczeństwo na Forum Krynica 2023

„Od trolla do szpiega. Przeciwdziałanie cyberprzestępcom i cyberszpiegostwu jako zadanie dla instytucji i obywateli” – to temat panelu dyskusyjnego na Forum Krynica 2023, w który wziął udział dyrektor IWS. – W Polsce istnieją odpowiednie ramy prawne w celu zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzestępczości. Są to przepisy spełniające międzynarodowe standardy, które są na bieżąco monitorowane – mówił w Krynicy prof. Marcin Wielec.


Szóste międzynarodowe seminaria naukowe

Skuteczniejsza ochrona rolników i dzieci niepełnosprawnych, efektywność prawa w aspekcie cyberprzestępczości oraz zagadnienie wolności sumienia – to tematy otwartych seminariów naukowych, które organizuje Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w ramach trzeciej edycji Polsko-Węgierskiej Platformy Badawczej 2023.  

 


Doroczna konferencja Europy Środkowej

Przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej „II. Annual Scientific Conference of the Central European Academy” na Węgrzech. Celem dorocznej konferencji jest zapewnienie platformy współpracy dla wybitnych młodych naukowców z regionu Europy Środkowej.


Niemieckie sądownictwo w okupowanej Polsce (zapowiedź)

Odpowiedzialność za działalność sądownictwa niemieckiego w okupowanej Polsce (1939-1945) – to temat konferencji popularno-naukowej, którą 25 września organizuje Instytut Pamięci Narodowej we współpracy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Nad konferencją patronat honorowy objął Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.


Wyzwania migracyjne Europy Środkowej (wideo)

Naukowcy z Polski, Węgier, Rumuni, Słowacji, Czech, Słowacji, Chorwacji i Serbii uczestniczyli w konferencji pt. „Prawne odpowiedzi na wyzwania migracyjne – spojrzenie młodych badaczy”. – Biorąc pod uwagę obecne okoliczności i wydarzenia społeczno-polityczne, których jesteśmy świadkami, temat naszej konferencji ma dziś ogromne znaczenie – mówił dyrektor IWS prof. Marcin Wielec.


Prezentacja badań IWS na EUROCRIM 2023

Badania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości zaprezentowane na dorocznej międzynarodowej konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego – EUROCRIM 2023.

 


« Poprzednia strona Następna strona »
qq online qq online qq online qq online