Projekt

Zarządzanie ludźmi w organizacji

Faza warsztatowa

Uczestnicy

W Projekcie biorą udział wybitni przedstawiciele nauki i praktyki z międzynarodowych ośrodków oraz instytucji badawczych, dyrektorzy HR dużych korporacji działających w Polsce, przedstawiciele administracji państwowej oraz organów ścigania w zakresie przestępczości gospodarczej.

Kluczowe korzyści dla uczestników

  • Współpraca z profesorami renomowanych uniwersytetów i instytutów,
  • Wymiana doświadczeń z członkami zarządów największych polskich spółek oraz z urzędnikami wysokiego szczebla,
  • Pełniejsze zrozumienie rozwiązań organizacyjnych podnoszących skuteczność działania w biznesie,
  • Poznanie najnowszych dostępnych na świecie technologii podnoszących kulturę organizacyjną przedsiębiorstw i administracji publicznej,
  • Identyfikacja obszarów zagrożonych przestępczością gospodarczą i wskazanie rozwiązań przeciwdziałających przyczynom przestępczości.

Struktura

Start: wrzesień-grudzień 2018
Format: 4 dwudniowe warsztaty
Język: angielski

Terminy

Moduł 1 11 września 1415 - 2030, 12 września 900 - 815,

Moduł 2 11 października 1315 - 1900, 12 października 900 - 1845,

Moduł 3 8 listopada 1345 - 1900, 9 listopada 900 - 1900,

Moduł 4 5 grudnia 1315 - 1915, 6 grudnia 830 - 1830.

Miejsce

Zajęcia odbyły się w budynku Hotelu Bellotto przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie.

Metodyka

Metoda Case study – doskonalenie i wykorzystanie swoich zdolności analitycznych oraz podejmowania decyzji,

Peer to peer – ciekawe dyskusje, wymiana doświadczeń i poglądów, poszerzanie perspektyw, budowanie sieci relacji,

Symulacje i gry strategiczne – lepsze zrozumienie procesów zachodzących podczas zarządzania operacjami, zrozumienie roli innych pracowników,

System modułowy – połączenie udziału w projekcie z obowiązkami zawodowymi, bieżące wdrażanie poznanych w czasie seminariów informacji do swojej firmy,

Panel dyskusyjny – wymiana opinii ekspertów na temat możliwości wdrożeń światowych rozwiązań biznesowych w polskich warunkach.

Zakres tematyczny

Moduł 1 Assessing foundations

Modele podejmowanych decyzji
11-12 września 2018

Zarządzanie strategiczne,
Zarządzanie ludźmi w organizacji i podejmowanie decyzji,
Zarządzanie ryzykiem,
Analiza problemu przestępczości w zarządzaniu ludźmi.

Moduł 2 Improving performance

Zarządzanie operacjami
11-12 października 2018

Zarządzanie operacjami,
Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu ludźmi,
Nowe technologie integrujące informacje w zarządzaniu operacjami,
Dostępne na świecie rozwiązania problemów przestępczości w zakresie zarządzania ludźmi.

Moduł 3 Transforming people and organizations

Zmiany w organizacjach promujące podstawy praworządności
8-9 listopada 2018

Bezpieczeństwo cybernetyczne w zarządzaniu ludźmi,
Wdrażanie strategii biznesowych,
Zarządzanie zmianą,
Wdrożenia rozwiązań dla zarządzania ludźmi w organizacji w Polsce.

Moduł 4 Heading into the future

Przygotowanie planów na przyszłość
5-6 grudnia 2018

Budowanie kultury organizacyjnej wspierającej postawy praworządności,
Tworzenie strategicznych scenariuszy na przyszłość,
Innowacyjne strategie rozwoju gospodarczego,
Przygotowanie na nowe rodzaje przestępstw w przyszłości.

Prowadzący

Gabriela Ciocarlie

STANFORD RESEARCH INSTITUTE Starszy Menadżer Techniki, Analiza Cybernetyczna Kierownik zespołu badawczego Defense Advanced Research Projects Agency's Transparent Computing.  
Więcej informacji
Absolwentka Columbia University, ze specjalnością z analizy cybernetycznej. Jest ekspertem w wykrywaniu anomalii, rozproszonej korelacji błędów, bezpieczeństwa sieci i aplikacji oraz bezpieczeństwa systemów rozproszonych. Od początku kariery zawodowej związana z kierowaniem zespołami badawczymi zarówno komercyjnymi, jak i akademickimi, badającymi między innymi spadek poziomu wykrywalności anomalii, wykrywanie anomalii w przemysłowych systemach kontroli i w cybernetyce ubezpieczeń oraz prowadzącymi analizę zwyczajną dla sieci komórkowych. Autorka ponad 20 artykułów naukowych i licznych patentów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Obecnie starszy menadżer techniczny w Stanford Research Institute w Nowym Jorku.
 

Paul M. Healy

HARVARD BUSINESS SCHOOL Profesor Zarządzania, James R. Williston, Prodziekan ds. Rozwoju Kadry Naukowej  
Więcej informacji
Absolwent Victoria University w Nowej Zelandii. W 1981r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Rochestera. Od początku kariery zawodowej związany z problematyką finansów i rachunkowości. W latach 1984-1998 pracował w M.I.T. Sloan School of Management, gdzie trzykrotnie otrzymał nagrodę dla doskonałego dydaktyka. Autor nagradzanych publikacji naukowych, ukazujących się w renomowanych czasopismach. Specjalista w dziedzinach takich jak analiza finansowa, badania Wall Street, przeciwdziałanie korupcji oraz etyka biznesu. Od 1998 roku związany z Harvard Business School.
 
 

Mireia Las Heras

IESE BUSINESS SCHOOL Profesor Zarządzania Ludźmi w organizacji Dyrektor Naukowy ICWF - International Center for Work and Family  
Więcej informacji
Absolwentka Politechniki w Katalonii oraz IESE Business School ze specjalnością z zakresu Inżynierii Przemysłowej. Współautorka książki A Practical Guide for Implementing Effective Work Family Policies Across Countries oraz autorka artykułów na temat integracji życia rodzinnego i zawodowego, rozwoju kariery i przywództwa. Zaangażowana w międzynarodowy projekt Zarządzanie karierą, a także w inne projekty z zakresu zarządzania karierą, dynamiki sukcesów zawodowych oraz ich związków z integracją pracy i rodziny. Obecnie Profesor w IESE Business School oraz Dyrektor Naukowy w Międzynarodowym Centrum dla Pracy i Rodziny, a także konsultant i coach w zakresie równowagi w życiu zawodowym i rodzinnym oraz rozwoju zawodowego dla NCH&Partners.
   
 

Stuart Madnick

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Profesor Technologii Informacyjnej, John Norris Maguire, Sloan School of Management Profesor Inżynierii Systemów, School of Engineering Współdyrektor, Program Total Data Quality Management (TDQM) Współdyrektor, Program PRoductivity From Information Technology (PROFIT)  
Więcej informacji
Od ponad 20 lat dyrektor Grupy Technologii Informacyjnej na Massachusetts Institute of Technology, zdobywającej pierwsze miejsca w kraju w kategorii programów informatycznych w szkołach biznesu. W ciągu kariery zawodowej był kierownikiem projektów, w tym między innymi projektu naukowego – Contex Interchange, który miał na celu rozwinąć technologię pomagającą organizacjom kooperować i koordynować pracę. Autor i współautor ponad 380 książek, w tym podręczników akademickich, artykułów oraz raportów technicznych. Specjalizuje się w problematyce komunikacji w rozproszonych systemach informacyjnych, technologii baz danych, zarządzania projektowaniem oprogramowania oraz strategicznego wykorzystania technologii informacyjnych.
   

Mike Rosenberg

IESE BUSINESS SCHOOL Profesor Zarządzania Strategicznego Dyrektor Akademicki Advanced Management Program in Media Entertainment
 
Więcej informacji
Absolwent Uniwersytetu w Cranfield. Na początku kariery pracował jako konsultant zarządzania w Europie, Ameryce Północnej i Azji, a następnie kierownik w Heidrick & Struggles. Autor książek o powiązaniach pomiędzy biznesem a środowiskiem, między innymi Strategy and Sustainability oraz Strategy and Geopolitics. Obecnie wykładowca na kursach MBA w IESE Business School ze specjalizacją ze strategii, geopolityki oraz zrównoważonego rozwoju.
     

Roland Stephen

STANFORD RESEARCH INSTITUTE Dyrektor Center for Innovation Strategy and Policy
Więcej informacji
Absolwent University of Cambridge oraz University of California Los Angeles ze specjalnością z międzynarodowej i porównawczej polityki ekonomicznej. Na początku kariery związany z Uniwersytetem Północnej Karoliny, gdzie prowadził wyklady na temat dopasowania programów edukacji wyższej do ekonomicznych celów rozwojowych danego regionu, a także wspomagania wzrostu technicznego biznesu poprzez politykę innowacyjności oraz praktykę innowacyjną w infrastrukturze, zarządzaniu pracownikami i finansach publicznych. Związany ze Stanford Research Institute, gdzie zajmuje się problematyką analizy zarządzania projektami, planowania strategicznego oraz ewaluacji programów. Jego praca obejmuje zagadnienia z zakresu planowania oraz oceny instytucji i programów badawczych pod kątem rozwoju i innowacyjności. Opracował nowe podejście do oceny regionalnych systemów innowacyjności oraz zaprojektował nową, opartą na umiejętnościach, analizę pracowników inżynierów energetyki. Uczestniczy w projektach dotyczących technologii, innowacji strategii rozwoju ekonomicznego oraz zróżnicowania planów rozwoju dla dużych miast przemysłowych.

Projekt

Prawo, gospodarka i technologia

na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości


qq online qq online qq online qq online