KONFERENCJE

W dniach 27-28 września 2019 r. w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Freedom, Religion and Sovereignty. Modern Phenomena and Future Challenges”Wzięli w niej udział wybitni eksperci, zarówno polscy jak i zagraniczni, specjalizujący się w kwestiach związanych z wolnością religijną oraz wolnością słowa, a także problematyką suwerenności.

Program konferencji pt. Freedom, Religion and Sovereignty. Modern Phenomena and Future Challenges

 

Obrady konferencji zostały uroczyście zainaugurowane przez Dyrektora IWS, dr. Marcina Wielca, który w ramach wystąpienia podkreślił znaczenie komparatystyki prawniczej, pozwalającej na wymianę doświadczeń związanych z regulacjami oraz praktyką istniejącymi w porządkach prawnych poszczególnych państw, wskazując przy tym na istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości wypracowania przepisów zapewniających skuteczniejszą ochronę wolności i praw oraz pozytywnie wpływających na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na tle religijnym oraz zapobiegnie ograniczaniu wolności, w tym wolności religijnej.

PROJEKT

Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan