KONFERENCJE

W dniach 9-10 października 2020 r. w Toruniu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa o charakterze interdyscyplinarnym pt. „Religious Freedom and Education”Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach Projektu pt. „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Wolność religijna jest fundamentalnym prawem człowieka, które leży w centrum światopoglądu jednostki. Celem jaki stawiają sobie organizatorzy podczas tej konferencji będzie m.in. odpowiedź na często pojawiające się w przestrzeni publicznej pytania: w jakim stopniu wolność religijna w edukacji jest i powinna być honorowana? Jak zrównoważyć ją z wymogiem neutralności i innymi zasadami niezbędnymi w państwie demokratycznym? Jak można zintegrować teorię z praktyką? Co najważniejsze, czego teoretycy z różnych dziedzin nauki mogą się od siebie w tym zakresie nauczyć?

 

Abstrakty prosimy przesłać do dnia 30 czerwca br. wraz z podanym imieniem i nazwiskiem, stanowiskiem i afiliacją uczelnianą na mail: educationconference@umk.pl. Abstrakt nie powinien przekroczyć 250 słów. Organizatorzy zalecają, aby zawierało ono obszerne streszczenie artykułu z celami, tłem, metodą i wnioskami. Na każde wystąpienie przewidziane jest 15 minut. Po przesłaniu abstraktu autorzy otrzymają potwierdzenie otrzymania abstraktu pocztą elektroniczną w ciągu dwóch dni roboczych. Streszczenie zostanie poddane podwójnej recenzji przez Komitet Naukowy Konferencji, a wyniki zostaną przesłane autorowi do 20 lipca. Udział w wydarzeniu jest wolny od opłat.

 

Wszelkie zapytania odnośnie Konferencji prosimy kierować na adres: educationconference@umk.pl. Szczegóły dotyczące możliwości zgłaszania wystąpień uczestnictwa czynnego są dostępne na stronie: https://educationconference.umk.pl/.

 

Wkrótce pojawi się więcej informacji o wydarzeniu oraz rekrutacji dla uczestników biernych.

PROJEKT

Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan


qq online qq online qq online qq online