SUMMER SCHOOL

W dniach od 15 do 20 lipca 2019 r. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu szkołę letnią na temat wolności religijnej oraz prześladowań na tle religijnym.

 

Celem szkoły letniej było uformowanie podstaw wiedzy niezbędnej do akademickiego zaangażowania w obronę wolności religijnej i ochronę mniejszości religijnych przed prześladowaniami. Słuchacze zapoznali się również z socjologicznymi i psychologicznymi teoriami przydatnymi w analizie uprzedzeń religijnych ze szczególnym naciskiem na uprzedzenia względem chrześcijan.

 

Warsztaty odbyły się w formie wykładów i konwersatoriów. Zajęcia prowadzili wykładowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Birmingham (Wielka Brytania) oraz Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja). Poza specjalistami krótkie wystąpienia na tematy związane z wolnością religijną i prześladowaniami religijnymi wygłosili także uczestnicy konferencji: studenci, doktoranci oraz młodzi naukowcy z Polski i zagranicy. 

PROJEKT

Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan


qq online qq online qq online qq online