Sektor ubezpieczeń 

PRAWO, GOSPODARKA I TECHNOLOGIA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA PRZYCZYNOM PRZESTĘPCZOŚCI

 

 

„Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości” to program prowadzony przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem specjalistów z takich ośrodków badawczych jak Harvard Business School, Stanford Research Institute, Massachusetts Institute of Technology, China Europe International Business School oraz IESE Business School.

Projekt ma na celu przybliżenie najnowocześniejszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości, znajdujących uznanie wśród administracji wysokorozwiniętych państw oraz największych korporacji. Dzięki projektowi wytworzone rozwiązania obejmujące obszary finansów, energetyki, ubezpieczeń oraz zarządzania ludźmi zostaną dostosowane do polskich warunków prawnych i logistycznych.

 

 

 

 

 

Uczestnicy

W Projekcie biorą udział wybitni przedstawiciele nauki i praktyki z międzynarodowych ośrodków oraz instytucji badawczych, menedżerowie wysokiego szczebla państwowych spółek działających na rynku ubezpieczeniowym, przedstawiciele administracji państwowej nadzorujący ten rynek oraz organów ścigania w zakresie przestępczości gospodarczej w obszarze ubezpieczeń.

 

Kluczowe korzyści dla uczestników

  • Współpraca z profesorami renomowanych uniwersytetów i instytutów,
  • Wymiana doświadczeń z członkami zarządów największych polskich spółek oraz z urzędnikami wysokiego szczebla,
  • Pełniejsze zrozumienie rozwiązań organizacyjnych podnoszących skuteczność działania w biznesie,
  • Poznanie najnowszych dostępnych na świecie technologii podnoszących kulturę organizacyjną przedsiębiorstw i administracji publicznej,
  • Identyfikacja obszarów zagrożonych przestępczością gospodarczą i wskazanie rozwiązań przeciwdziałających przyczynom przestępczości.

 

 

Struktura

Start: wrzesień 2018
Czas trwania: 4 miesiące
Format: 4 dwudniowe warsztaty
Język: angielski

 

 

Terminy

Moduł 1 10 września 830 – 1845, 11 września 845 –  1345,

Moduł 2 10 października 830 – 1845, 11 października 830 – 1315,

Moduł 3 7 listopada 830 – 1915, 8 listopada 845 – 1330,

Moduł 4 4 grudnia 830 – 1930, 5 grudnia 830 – 1345.

 

 

Miejsce

Zajęcia odbywają się w budynku Hotelu Bellotto przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie.

 

 

Metodyka

  Metoda Case study – doskonalenie i wykorzystanie swoich zdolności analitycznych oraz podejmowania decyzji,

  Peer to peer – ciekawe dyskusje, wymiana doświadczeń i poglądów, poszerzanie perspektyw, budowanie sieci relacji,

  Symulacje i gry strategiczne – lepsze zrozumienie procesów zachodzących podczas zarządzania operacjami, zrozumienie roli innych pracowników,

  System modułowy – połączenie udziału w projekcie z obowiązkami zawodowymi, bieżące wdrażanie poznanych w czasie seminariów informacji do swojej firmy,

  Panel dyskusyjny – wymiana opinii ekspertów na temat możliwości wdrożeń światowych rozwiązań biznesowych w polskich warunkach.

 

 

Zakres tematyczny

Moduł 1 Assessing foundations

Modele podejmowanych decyzji
10-11 września 2018

 Zarządzanie strategiczne,
 Zarządzanie ludźmi w organizacji i podejmowanie decyzji,
 Zarządzanie ryzykiem,
 Analiza problemu przestępczości w sektorze ubezpieczeń,

 

 

Moduł 2 Improving performance

Zarządzanie operacjami
10-11 października 2018

 Zarządzanie operacjami w sektorze ubezpieczeń,
 Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu,
 Nowe technologie integrujące informacje w zarządzaniu operacjami,
 Dostępne na świecie rozwiązania problemów przestępczości w sektorze ubezpieczeń.

 

 

Moduł 3 Transforming people and organizations

Zmiany w organizacjach promujące podstawy praworządności
7-8 listopada 2018

 Bezpieczeństwo cybernetyczne w zakładach ubezpieczeń,
 Wdrażanie strategii biznesowych,
 Zarządzanie zmianą,
 Wdrożenia rozwiązań dla sektora ubezpieczeń w Polsce.

 

 

Moduł 4 Heading into the future

Przygotowanie planów na przyszłość
4-5 grudnia 2018

 Budowanie kultury organizacyjnej wspierającej postawy praworządności,
 Tworzenie strategicznych scenariuszy na przyszłość,
 Innowacyjne strategie rozwoju gospodarczego,
 Przygotowanie na nowe rodzaje przestępstw w sektorze ubezpieczeń w przyszłości.

 

 

W trakcie prac zwrócona zostanie szczególna uwaga na:

 analizę procesu podejmowania decyzji w zakładzie ubezpieczeń,
 kwestie zarządzania ryzykiem na rynku ubezpieczeniowym,
 tematykę zarządzania operacjami w zakładzie ubezpieczeń,
 przedstawienie skali zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce wraz z identyfikacją głównych przyczyn jej występowania,
 analizę skuteczności kierowania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia,
 przestępstwa przez zakłady ubezpieczeń,
 analizę przyczyn odmów wszczęcia postępowania oraz umorzeń postępowania, jak również wypracowanie rekomendacji postępowania dla zakładów ubezpieczeń podczas składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 kwestię wypracowania optymalnego modelu współpracy jednostek państwowych z zakładami ubezpieczeń, w tym wymiany danych celem skutecznego przeciwdziałania nadużyciom,
 problematykę skuteczności stosowania zaawansowanych metod analitycznych (analizy Big Data, techniki predykcyjne) w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej,
 zagadnienie skuteczności nałożenia obowiązku naprawienia szkody wobec zakładu ubezpieczeń oraz statystyki powrotu skazanych do działalności przestępczej wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych,
 przedstawienie wzorca fraudera – charakterystyka osób najczęściej popełniających,
 przestępstwa ubezpieczeniowe.

 

 

Prowadzący

Gabriela Ciocarlie

STANFORD RESEARCH INSTITUTE

Starszy Menadżer Techniki, Analiza Cybernetyczna

Kierownik zespołu badawczego Defense Advanced Research Projects Agency’s Transparent Computing.

 

Absolwentka Columbia University, ze specjalnością z analizy cybernetycznej. Jest ekspertem w wykrywaniu anomalii, rozproszonej korelacji błędów, bezpieczeństwa sieci i aplikacji oraz bezpieczeństwa systemów rozproszonych. Od początku kariery zawodowej związana z kierowaniem zespołami badawczymi zarówno komercyjnymi, jak i akademickimi, badającymi między innymi spadek poziomu wykrywalności anomalii, wykrywanie anomalii w przemysłowych systemach kontroli i w cybernetyce ubezpieczeń oraz prowadzącymi analizę zwyczajną dla sieci komórkowych. Autorka ponad 20 artykułów naukowych i licznych patentów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Obecnie starszy menadżer techniczny w Stanford Research Institute w Nowym Jorku.

 

 

Paul  M. Healy

HARVARD BUSINESS SCHOOL

Profesor Zarządzania, James R. Williston,
Prodziekan ds. Rozwoju Kadry Naukowej

 

Absolwent Victoria University w Nowej Zelandii. W 1981r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Rochestera. Od początku kariery zawodowej związany z problematyką finansów i rachunkowości. W latach 1984-1998 pracował w M.I.T. Sloan School of Management, gdzie trzykrotnie otrzymał nagrodę dla doskonałego dydaktyka. Autor nagradzanych publikacji naukowych, ukazujących się w renomowanych czasopismach. Specjalista w dziedzinach takich jak analiza finansowa, badania Wall Street, przeciwdziałanie korupcji oraz etyka biznesu. Od 1998 roku związany z Harvard Business School.

 

 

Mireia Las Heras

IESE BUSINESS SCHOOL
Profesor Zarządzania Ludźmi w organizacji
Dyrektor Naukowy ICWF – International Center for Work and Family

 

Absolwentka Politechniki w Katalonii oraz IESE Business School ze specjalnością z zakresu Inżynierii Przemysłowej. Współautorka książki A Practical Guide for Implementing Effective Work Family Policies Across Countries oraz autorka artykułów na temat integracji życia rodzinnego i zawodowego, rozwoju kariery i przywództwa. Zaangażowana w międzynarodowy projekt Zarządzanie karierą, a także w inne projekty z zakresu zarządzania karierą, dynamiki sukcesów zawodowych oraz ich związków z integracją pracy i rodziny. Obecnie Profesor w IESE Business School oraz Dyrektor Naukowy w Międzynarodowym Centrum dla Pracy i Rodziny, a także konsultant i coach w zakresie równowagi w życiu zawodowym i rodzinnym oraz rozwoju zawodowego dla NCH&Partners.

 

 

 

Stuart Madnick

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Profesor Technologii Informacyjnej, John Norris Maguire, Sloan School of Management
Profesor Inżynierii Systemów, School of Engineering
Współdyrektor, Program Total Data Quality Management (TDQM)
Współdyrektor, Program PRoductivity From Information Technology (PROFIT)

 

Od ponad 20 lat dyrektor Grupy Technologii Informacyjnej na Massachusetts Institute of Technology, zdobywającej pierwsze miejsca w kraju w kategorii programów informatycznych w szkołach biznesu. W ciągu kariery zawodowej był kierownikiem projektów, w tym między innymi projektu naukowego – Contex Interchange, który miał na celu rozwinąć technologię pomagającą organizacjom kooperować i koordynować pracę. Autor i współautor ponad 380 książek, w tym podręczników akademickich, artykułów oraz raportów technicznych. Specjalizuje się w problematyce komunikacji w rozproszonych systemach informacyjnych, technologii baz danych, zarządzania projektowaniem oprogramowania oraz strategicznego wykorzystania technologii informacyjnych.

 

 

Mike Rosenberg

IESE BUSINESS SCHOOL

Profesor Zarządzania Strategicznego
Dyrektor Akademicki Advanced Management Program in Media Entertainment

 

Absolwent Uniwersytetu w Cranfield. Na początku kariery pracował jako konsultant zarządzania w Europie, Ameryce Północnej i Azji, a następnie kierownik w Heidrick & Struggles. Autor książek o powiązaniach pomiędzy biznesem a środowiskiem, między innymi Strategy and Sustainability oraz Strategy and Geopolitics. Obecnie wykładowca na kursach MBA w IESE Business School ze specjalizacją ze strategii, geopolityki oraz zrównoważonego rozwoju.

 

 

 

Roland Stephen

STANFORD RESEARCH INSTITUTE

Dyrektor Center for Innovation Strategy and Policy

Absolwent University of Cambridge oraz University of California Los Angeles ze specjalnością z międzynarodowej i porównawczej polityki ekonomicznej. Na początku kariery związany z Uniwersytetem Północnej Karoliny, gdzie prowadził wyklady na temat dopasowania programów edukacji wyższej do ekonomicznych celów rozwojowych danego regionu, a także wspomagania wzrostu technicznego biznesu poprzez politykę innowacyjności oraz praktykę innowacyjną w infrastrukturze, zarządzaniu pracownikami i finansach publicznych.
Związany ze Stanford Research Institute, gdzie zajmuje się problematyką analizy zarządzania projektami, planowania strategicznego oraz ewaluacji programów. Jego praca obejmuje zagadnienia z zakresu planowania oraz oceny instytucji i programów badawczych pod kątem rozwoju i innowacyjności. Opracował nowe podejście do oceny regionalnych systemów innowacyjności oraz zaprojektował nową, opartą na umiejętnościach, analizę pracowników inżynierów energetyki. Uczestniczy w projektach dotyczących technologii, innowacji strategii rozwoju ekonomicznego oraz zróżnicowania planów rozwoju dla dużych miast przemysłowych.

qq online qq online qq online qq online